Изпит за степен на владеене на корейски език TOPIK №96

Изпит за степен на владеене на корейски език

TOPIK №96

 

Дата на провеждане на изпита:     12 октомври 2024 г.

 

TOPIK I                       9.40 – 11.20

TOPIK II                     12.50 – 14.40, 15.10 – 16.20

 

 

Група

Сесия

Предмет

Влизане в залата

Начало

Край

Времетраене

TOPIK I

 

1교시

듣기/읽기

09.10

09.40

11.20

100 мин.

TOPIK II

1교시

듣기/쓰기

12.20

12.50

14.40

110 мин.

2교시

읽기

15.00

15.10

16.20

70 мин.

 

Място на провеждане на изпита: Център за източни езици и култури

Срок за подаване на документите: 10 юни - 21 юни 2024 г. (до 18 ч.)

 

Документите за TOPIK ще се подават онлайн на адрес topik.bulgaria@gmail.com

 

Кандидатите да се явят на TOPIK №96 трябва да изпратят на посочения електронен адрес пълен комплект от следните документи:

 

1. Формуляр за участие – попълнен, подписан и сканиран. 

 

2. Снимка на кандидата (в jpeg формат, според изискванията за снимка за документ; снимката ще бъде отпечатана на сертификата за издържано ниво, поради което се приемат само ясни цветни изображения).

 

3. Сканирано копие на платежното нареждане.

 

Заявления, в които отсъства някой от посочените документи, както и такива, изпратени извън посочения срок, няма да бъдат приемани.

 

Таксите за участие в изпита са следните:

 

TOPIK I – 35 лв.

TOPIK II – 45 лв.

При невъзможност за явяване на изпита таксата не се възстановява.

 

Таксите се заплащат по банков път по следната сметка:

Банка - ДСК

Получател - Посолство на Република Корея

IBAN - BG28STSA93000027917447

Основание за плащане – изпит TOPIK96 и три имена на кандидата

 

След подаване на документите кандидатите за явяване на TOPIK 96 ще получат по имейл регистрационния си номер, както и правилата за участие в изпита и кратки инструкции за деня на изпита.

 

Контакти – topik.bulgaria@gmail.com

 

Дата на обявяване на резултатите: 28 ноември 2024 г. на http://www.topik.go.kr