TOPIK 2023 г. в България

 

 

През 2023 г. в България изпитът за степен на владеене на корейски език TOPIK №90 ще се проведе на 14 октомври. Подробна информация за сроковете за подаване на заявки и внасяне на таксата ще бъде обявена през м. май.