TOPIK 84 в България

 

 

Изпит за степен на владеене на корейски език TOPIK №84

 

Дата на провеждане на изпита:     15 октомври 2022 г.

 

TOPIK I                       9.40 – 11.20

TOPIK II                     12.50 – 14.40, 15.10 – 16.20

 

 

Група

Сесия

Предмет

Влизане в залата

Начало

Край

Времетраене

TOPIK I

 

1교시

듣기/읽기

09.10

09.40

11.20

100 мин.

TOPIK II

1교시

듣기/쓰기

12.20

12.50

14.40

110 мин.

2교시

읽기

15.00

15.10

16.20

70 мин.

 

Място на провеждане на изпита: Център за източни езици и култури

 

Срок за подаване на документите: 1-15 юни 2022 г.

 

Документите за TOPIK ще се подават онлайн на адрес topik.bulgaria@gmail.com

 

Кандидатите да се явят на TOPIK №84 трябва да изпратят на посочения електронен адрес пълен комплект от следните документи:

 

1.  Формуляр за участие – попълнен, подписан и сканиран (формулярът ще бъде качен на сайта на Центъра по кореистика koreanstudies.bg по време на срока за подаване на документите).

2.  Снимка на кандидата (в jpeg формат, според изискванията за снимка за документ; снимката ще бъде отпечатана на сертификата за издържано ниво, поради което се приемат само ясни цветни изображения).

3. Сканирано копие на платежното нареждане.

 

      Заявления, в които отсъства някой от посочените документи, както и такива, изпратени извън посочения срок, няма да бъдат приемани.

 

Таксите за участие в изпита са следните:

 

TOPIK I – 35 лв.

TOPIK II – 45 лв.

 

Таксите се заплащат по банков път по следната сметка:

Банка - ДСК

Получател - Посолство на Република Корея

IBAN - BG28STSA93000027917447

Основание за плащане – изпит TOPIK84 и три имена на кандидата

 

След подаване на документите кандидатите за явяване на TOPIK 84 ще получат по имейл регистрационния си номер, както и правилата за участие в изпита и кратки инструкции за деня на изпита.

 

Контакти – topik.bulgaria@gmail.com

 

Дата на обявяване на резултатите: 24 ноември 2022 г. на http://www.topik.go.kr

 

 

Сертификатите за издържано ниво ще могат да се изтеглят от официалния сайт на TOPIK, а няма да бъдат получавани в Центъра по кореистика.