Конкурс за селекция по програма Еразъм+

 

 

Конкурс за селекция по програма "Еразъм+" - мобилност с цел обучение за академичната 2019/2020 г.

 

Цялата необходима информация е публикувана на Еразъм+ сайта на Софийския университет - 

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2018/12/18/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%...