Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+ за учебната 2018/2019 г.

 

 

Катедра „Кореистика“, СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ обявява конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ в университета „Хангук“, Сеул, Република Корея.

По-подробна информация относно условията за кандидатстване, период на мобилността и грантове може да намерите в посочените линкове:

 

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/students/studies/partner_countries/

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/2018/06/FKNF_2017-1-BG01-KA107-036050_2.pdf

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/2018/01/Ukazania_za_kandidatstvane_KA107.pdf

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/2018/01/Dokumenti-za-kandidatstvane_KA-107.pdf

 

Краен срок за кандидатстване: 25 юни 2018 г.

 

Център по кореистика 1303 София, бул. "Тодор Александров" 79.

Документите се приемат в библиотеката на катедра „Кореистика”, ет. 2.

Работно време:  вторник и четвъртък - 10 - 13 ч.

Кандидатите могат да изпращат сканирано копие на следния адрес: zaburtova@uni-sofia.bg

ас. д-р Мирослава Забуртова,

Еразъм + координатор,

ФКНФ, катедра „Кореистика”