Конкурс по програма Еразъм+ за академичната 2018/2019 г.

 

  

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2018/2019 година

 

СУ "Св. Климент Охридски" обявява конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма "Еразъм+" през академичната 2018/2019 г.

 

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа: 20 февруари - 06 март 2018 г. (17.00 ч.)

 

За повече информация виж тук.