Стипендии за магистранти по проект "Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа"

 

 

За нуждите на оперативната работа по проекта "Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа" ще бъде обявен конкурс за:
  • Стипендии за магистранти, обучаващи се в специалност "Кореистика", в размер на 200 лв. ежемесечно през учебната 2017/2018 година.

Всички кандидати ще трябва да изпратят молба със свободен текст за участие в конкурса за стипендиите до ръководителя на проекта доц. д-р Со Йънг Ким (kr.project@abv.bg). 

 

Към молбата ще трябва да бъдат приложени декларация за средния успех от предходните години и държавните изпити, а също мотивационно писмо, в което кандидатите да обосноват своята работа по проекта. 

 

Сайт на проекта

 

Магистърски програми на ФКНФ - Описание на магистърска програма на специалност Кореистика "Общество и култура на Корея"