Изпит за степен на владеене на корейски език - TOPIK

 

 

Институт Седжонг – София

със съдействието

на Посолството на Република Корея в България

и катедра Кореистика към Софийския университет

“Св. Климент Охридски”

организират

 

изпит за степен на владеене на корейски език

S-TOPIK №51

 

Дата на провеждане на изпита:     18 март 2017 г.

 

TOPIK I                       9.40 – 11.20

TOPIK II                     12.50 – 14.40, 15.10 – 16.20

 

 

Група

Сесия

Предмет

Влизане в залата

Начало

Край

Времетраене

TOPIK I

 

1교시

듣기/읽기

09.10

09.40

11.20

100 мин.

TOPIK II

1교시

듣기/쓰기

12.20

12.50

14.40

110 мин.

2교시

읽기

15.00

15.10

16.20

70 мин.

 

Място на провеждане на изпита: Център за източни езици и култури

 

Право на участие имат български и чужди граждани (изключение правят корейските граждани с постоянно местожителство в Корея), които притежават един от следните документи за самоличност: лична карта, задграничен паспорт, лична карта на чужденец, шофьорска книжка.

 

Формулярите за участие ще могат да се подават в понеделник – 9.30-12.30 ч., вторник – 9.30-11 ч., 12-13 ч., сряда 9.30 11 ч. и петък – 11-13 ч. в библиотеката на Центъра по кореистика (бул. Тодор Александров №79) в периода между 3.01. и 10.01.2017 г. включително. При попълване на документите са необходими две паспортни снимки (3х4 см).

 

Такса за участие: 30 лева

 

Забележка: Не е задължително формулярите да се подават лично.

 

Дата на обявяване на резултатите: 20 април 2017 г.

 

 

За повече информация: http://www.topik.go.kr