Публикации

 

 

 

Луна, бамбук и огледало - изтоковедски изследвания

Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на проф. дфн Александър Федотов

 

 

 

Преводи

 

Ким Юджонг - "Проливен дъжд" 

 

 

 

Статии и доклади от конференции

 

 

Международна научна конференция (съвместен проект на СУ "Св. Климент Охридски" и университета Сонггюнгуан, Сеул, Република Корея), проведена в университета Сонггюнгуан, 2012 г.

 

 

Fedotoff, Alexander, Kim, So Young. On the History of the Bulgarian-Korean Relations.

 

Karteva-Dancheva, Svetla. Information about Korea in some Bulgarian textbooks issued after World War II.

 

Kim, Bogook. The confidential diplomatic documents concerning South Korea and North Korea of the National Archives of Hungary.

 

김종군. "북한 유학생의 인생 여정 - 불가리아에서 유학생에서 망명자로서의 삶"에 대한 토론문.

 

김진환. 성균관대학교-소피아대학교 한국학 공동 워크숍 토론문.

 

마인섭. 식민지 유산 평가논쟁.

 

이바노바, 야니짜. "성 키릴과 메토디우스" 국립도서관에서 한반도에 대한 보관 자료.

 

최권진, 김소영. 북한 유학생의 인생 여정 - 불가리아에서 유학생에서 망명자로서의 삶.

 

한기형. 중역되는 사상, 직역되는 문학 - "개벽"의 번역관에 나타난 식민지 검열과 이중출판 시장의 간극.

 

 

Международна научна конференция (съвместен проект на СУ "Св. Климент Охридски" и университета Сонггунгуан, Сеул, Република Корея), проведена в СУ "Св. Климент Охридски, 2012 г.

 

 

Йорданова, Лозинка, Уон, Джонг-Сук. Историческата участ на българската жена през Османското владичество и тази на корейската жена по време на Японската окупация. Развитие на просветата и образованието.

 

Ким, Со Йънг, Стойчева, Паулина. Две гледни точки към И Юкса - бореца и поета.

 

Станева, Катя. Рецензия за статията на Яница Иванова "Предателството в романа "Под игото" на Иван Вазов".

 

Beneva, Raina. Commentary on the paper "Comparative Study of Korean and Bulgarian Religious Policies and their Impact in Times of Slavery" by Kim Se-won.

 

Bratoeva, Milena. Commentary on "Kang Kyong-ae and her Novel "Human Problem" by Assoc. Prof. Dr. Svetla Karteva-Dancheva.

 

Fedotoff, Alexander. Challenges of the Japanese Colonial Power in Korea (The Case of Kim So Wol's Life and Poetry).

 

Karastoychev, Vesselin. Commentary on "Challenges of the Japanese Colonial Power in Korea" by Prof. Dr. Habil. Alexander Fedotoff.

 

Karteva-Dancheva, Svetla. Kang Kyong-ae and her Novel "Human Problem".

 

Kirova, Milena. Commentary on the paper "The Historical Fate of Bulgarian Women during the Ottoman Domination, and the Fate of Korean Women during the Japanese Occupation. Development of Cultural Enlightenment and Education" by Jong Suk Won and Lizonka Jordanova.

 

Muharska, Ralitsa. Commentary on "Two Points of View of Lee Yuk-Sa - the warrior and poet" by Assoc. Prof. Dr. So Young Kim and Assoc. Prof. Dr. Paulina Stoicheva.

 

김세원. 한.불 식민지시기 종교정책과 그 영향에 관한 비교 연구.

 

마인섭. 한국정당의 복지정책과 선거.

 

이바노바, 야니짜. 이반 바조프의 소설 "멍에" 나타난 "배반"의 의미.

 

진재교. A Direction of Literary Chinese in Korean in the Period of Modern Enlightenment.

 

한기형. 3.1 운동: "법정서사"의 탈환 - 피검열 주체의 반식민 정치전략.

 

 

Международна научна конференция (съвместен проект на СУ "Св. Климент Охридски" и университета Сонггюнгуан, Сеул, Република Корея), проведена в университета Сонггюнгуан, 2011 г.

 

 

Стойчева, Паулина. Специфика на художественото време в белетристиката на Любен Каравелов.

 

Fedotoff, Alexander. Lives and Works under Oppression (A Comparison Study of Kim So-wol and Peyo Yavorov's Lives and Works).

 

Karteva-Dancheva, Svetla. First Steps of Children's Literature In Bulgaria.

 

김소영. 흐리스토 보테프의 시 연구.

 

이바노바, 야니짜. 윤동주와 카라벨로브 시 속의 고향.

 

 

Международна научна конференция (съвместен проект на СУ "Св. Климент Охридски" и университета Сонггюнгуан, Сеул, Република Корея), проведена в СУ "Св. Климент Охридски", 2011 г.

 

 

Алексова, Красимира, Ким Со-Йонг. Българският и корейският език в условията на робство.

 

Антонов, Александър. Османското завоевание на българските земи - политически и демографски аспекти.

 

Дамянова, Румяна. Пространства на робството: емоционални опозиции и проекции.

 

Митев, Трендафил. Проблеми на българския народностен характер в условията на Османската империя.

 

Найденов, Николай. Икономически и демографски показатели за силовия натиск над българското население през ХV, ХVІ и ХІХ в.

 

Петров, Петър. Пет века под ятагана и Корана (1396-1878).

 

Петрова, Гълъбина. Османското законодателство и българското обичайно право (ХV-ХІХ в.).

 

Станева, Катя. Робско битие и изход. (Българските писатели за реформите в Османската империя).

 

Стойчева, Паулина. Затворът в българските възрожденски текстове - спомен и фикция.

 

Damyanova, Desislava. Korean mountain shrines and Bulgarian monasteries.

 

Fedotoff, Alexander. Modernization and Globalization of Traditional Korean Culture.

  

Grekova, Zornitza. Models of national identity-building in East Europe and East Asia.

 

Kirilova, Nikolina. The Economic History of Korea.

 

Rangelov, Spas. Development of Korean Studies in the Republic of Macedonia.

 

Schirmer, Andreas. The pioneering generation of Korean Students in Central Europe.

 

Sotirova, Irina. Consequences of the Turkish rule on contemporary political thought in Bulgaria.

 

Stefanov, Nako. Key Parameters of Innovation Development of the Republic of Korea - A Vision from Bulgaria.

 

Zhobov, Vladimir, Kolev, Georgi, Shishkov, Petyr. Aspects of Turkish Influence on Bulgarian Dialect.

 

김선주. 국민주권의 형성과 변화.

 

김지인. 강제병합 조약체결의 국제법적 조명.

 

마인섭. 경제발전과 정치발전의 상관관계: 남미와 동아시아의 통계학적 비교연구.

 

모영동. 일본강점기 불평등조약의 법적 효력에 대한 연구.

 

성재호. 대한제국 시기 고종의 주권수호를 위한 활동.

 

손성준. 19세기 말에서 20세기 초, 헝가리 영웅 코슈트 전의 동아시아 수용과 그 성격.

 

양영옥. 식민지 시기 야담의 근대적 양상.

 

우에야마유리카. 동아시아 공동 역사 교재의 역할과 역사 대화.

 

임대성. 일제식민 잔재의 청산을 위한 국제법의 역할.

 

진재교. 일제강점기 전후 한시의 대응.

 

한기형. 법역과 문역: 제국 내부의 표현력 차이와 식민지 텍스트.