Преподаватели

 

Щатни преподаватели:

 

Проф. дфн Александър Федотов – директор на Центъра по кореистика. Защитил докторска дисертация по алтаистика в София, хабилитирал се като доцент в СУ “Св. Кл. Охридски” по направление алтайски литератури, защитил голяма докторска дисертация в София по тибетска литература и хабилитирал се като професор по корейска, тибетска и монголска литература. Води курсове по стара корейска литература, средновековна корейска литература, корейска цивилизация, тибетска литература и култура, будизъм в Източна Азия, корейска митология, символизъм в източноазиатската поезия и др.

 

Проф. д-р Светла Къртева – Данчева – ръководител на катедра Кореистика. Защитила докторска дисертация в София по сравнително алтайско езикознание и хабилитирала се като доцент в СУ “Св. Кл. Охридски” по сравнително алтайско езикознание. Преподава дисциплините графика, фонетика и лексикология на корейския език, морфология на корейския език, увод в корейското и алтайското езикознание, социолингвистика, теория на превода, шаманизмът в Корея и Централна Азия, история и култура на номадските държави в Централна Азия и др.

 

Доц. д-р Яница Иванова – възпитаник на специалност Кореистика, защитила докторска дисертация по литературознание в София. Преподава практически корейски език, нова и най-нова корейска литература, увод в корейското литературознание, корейски театър, компютърен корейски и др. 

 

Доц. д-р Ирина Сотирова – възпитаник на специалност Кореистика, защитила докторска дисертация по литературознание в София. Преподава корейски фолклор, сино-корейска йероглифика, практически корейски език.

 

Доц. д-р Яна Манчева - възпитаник на специалност Кореистика, защитила докторска дисертация по теория и история на културата в София. Преподава практически корейски език, сино-корейска йероглифика, корейски традиционни изкуства и др.

 

Гл. ас. д-р Райна Бенева – възпитаник на специалност Кореистика, защитила докторска дисертация по теория и история на културата в София. Преподава практически корейски език, корейско странознание, корейски обреден фолклор и др.

 

Гл. ас. Мирослава Забуртова - възпитаник на специалност Кореистика, докторант на свободна подготовка. Преподава практически корейски език, синтаксис на корейския език, мултимедиен корейски и др.

 

Нещатни преподаватели:

 

Доц. д-р Ким Со Йънг – гост-лектор от Република Корея от 2005 г., а преди това – хоноруван преподавател. Защитила докторска дисертация по български език в София. Преподава практически корейски език, специална корейска оперета пхансори и др.

 

Хон. преп. Бойко Павлов – специализирал многократно в Република Корея. Преподава практически корейски език, история и историческа граматика на корейския език, частна теория и практика на превода.

 

Хон. преп. д-р Ким Се-уон – защитила докторска дисертация по корейски език към катедра Кореистика. Преподава практически корейски език.

 

Хон. преп. д-р Уон Джонг-сук - защитила докторска дисертация по корейска литература към катедра Кореистика. Преподава практически корейски език.

 

Хон. преп. д-р Николина Кирилова – защитила докторска дисертация по корейска литература към катедра Кореистика. Преподава нова и най-нова история на Корея.