Преподаватели

 

Щатни преподаватели:

 

Проф. д-р Светла Къртева – Данчева – защитила докторска дисертация в София по сравнително алтайско езикознание и хабилитирала се като доцент в СУ “Св. Кл. Охридски” по сравнително алтайско езикознание. Преподава дисциплините графика, фонетика и лексикология на корейския език, морфология на корейския език, увод в корейското и алтайското езикознание, социолингвистика, теория на превода, шаманизмът в Корея и Централна Азия, история и култура на номадските държави в Централна Азия и др.

 

Доц. д-р Яна Манчева - ръководител на катедра Кореистика. Възпитаник на специалност Кореистика, защитила докторска дисертация по теория и история на културата в София. Преподава практически корейски език, сино-корейска йероглифика, корейски традиционни изкуство, съвременни корейски изкуства и др.

 

Доц. д-р Ирина Сотирова – възпитаник на специалност Кореистика, защитила докторска дисертация по литературознание в София. Преподава корейски фолклор, сино-корейска йероглифика, практически корейски език.

 

Доц. д-р Яница Иванова – възпитаник на специалност Кореистика, защитила докторска дисертация по литературознание в София. Преподава практически корейски език, нова и най-нова корейска литература, увод в корейското литературознание, корейски театър, компютърен корейски и др. 

 

Гл. ас. д-р Райна Бенева – възпитаник на специалност Кореистика, защитила докторска дисертация по теория и история на културата в София. Преподава практически корейски език, корейско странознание, корейски обреден фолклор и др.

 

Гл. ас. д-р Мирослава Забуртова - възпитаник на специалност Кореистика, защитила докторска дисертация по корейска култура в София. Преподава практически корейски език, синтаксис на корейския език, мултимедиен корейски и др.

 

Гл. ас. д-р Светослава Пейчева - възпитаник на специалност Кореистика, защитила докторска дисертация по корейска култура в София. Преподава практически корейски език, религиозни и философски учения в Корея и др.

 

Гл. ас. д-р Ирина Шолева - възпитаник на специалност Кореистика, защитила докторска дисертация по "Методи на преподаване на корейски език за чужденци" в университета "Ихуа", Република Корея, Сеул. Преподава практически корейски език, методика на обучението по корейски език и др.

 

Нещатни преподаватели:

 

Доц. д-р Ким Со Йънг – гост-лектор от Република Корея от 2005 г., а преди това – хоноруван преподавател. Защитила докторска дисертация по български език в София. Преподава практически корейски език, традиционни корейски барабани самулнори, корейски театър и др.

 

Хон. преп. Бойко Павлов – специализирал многократно в Република Корея. Преподава практически корейски език, история и историческа граматика на корейския език, частна теория и практика на превода.

 

Изследовател 2 ниво д-р Ким Сеуон – защитила докторска дисертация по корейски език към катедра Кореистика. Преподава практически корейски език.

 

Хон. преп. д-р Уон Джонгсук - защитила докторска дисертация по корейска литература към катедра Кореистика. Преподава практически корейски език.

 

Хон. преп. д-р Николина Кирилова – защитила докторска дисертация по корейска литература към катедра Кореистика. Преподава нова и най-нова история на Корея. 

 

Хон. преп. Янг Боюн - преподава практически корейски език.

 

Хон. преп. Пак Соньон - преподава практически корейски език.