Център

 

Центърът по кореистика е открит през 2003 г. Той е построен по проект на специалността към СУ “Св. Климент Охридски” с финансовата подкрепа на Корейското правителство и KOICA (Korea International Cooperation Agency), като е уникален не само за България, но и за Източна Европа като цяло. Центърът по кореистика е оборудван с най-съвременна техника и разполага с 3 аудитории, конферентна/изложбена зала, библиотека, фонетичен кабинет и компютърна зала.

В специалност Кореистика са издадени практически учебни помагала и учебници за почти всички задължителни дисциплини. На разположение на студентите и преподавателите са няколко речника, подготвени от преподаватели от Република Корея и техни български колеги.

В специалността са издадени над 60 книги, сред които преводи на корейска литература и корейски изследвания на български, монографии и научни сборници, сборници с доклади от конференции, които се провеждат всяка година от самото създаване на тази специалност в България.