TOPIK №90 - разпределение по зали

 

 

 Изпит за степен на владеене на корейски език

TOPIK №90

 

Дата на провеждане на изпита: 14 октомври 2023 г.

 

TOPIK I                       9.40 – 11.20, влизане в залата 9.10

TOPIK II                     12.50 – 14.40, 15.10 – 16.20, влизане в залата 12.20

 

 

Група

Сесия

Предмет

Влизане в залата

Начало

Край

Времетраене

TOPIK I

 

1교시

듣기/읽기

09.10

09.40

11.20

100 мин.

TOPIK II

1교시

듣기/쓰기

12.20

12.50

14.40

110 мин.

2교시

읽기

15.00

15.10

16.20

70 мин.

 

Място на провеждане на изпита: Център за източни езици и култури

 

Разпределение по зали –

 

ТОПИК I

Рег. номер 043017010001 – 043017010047 – зала 1 „Проф. Емил Боев“, 3 етаж

Рег. номер 043017010048 – 043017010067 – зала 20, 2 етаж

Рег. номер 043017010068 – 043017010088 – зала 25, 3 етаж

 

ТОПИК II

Рег. номер 043018010001 – 043018010038 – зала 1 „Проф. Емил Боев“, 3 етаж

Рег. номер 043018010039 – 043018010052 – зала 20, 2 етаж

Рег. номер 043018010053 – 043018010066 – зала 25, 3 етаж

 

Преди влизане в залите, в които ще се проведе изпитът, Ви молим да си подготвите документ за самоличност, който да покажете  на квесторите.

 

 

Дата на обявяване на резултатите: 30 ноември 2023 г. на http://www.topik.go.kr

 

Сертификатите за издържано ниво ще могат да се изтеглят от официалния сайт на ТОПИК, а няма да бъдат получавани в Центъра по кореистика.