ТОПИК 90 в България

 

 

Изпит за степен на владеене на корейски език

TOPIK №90

 

Дата на провеждане на изпита:     14 октомври 2023 г.

 

TOPIK I                       9.40 – 11.20

TOPIK II                     12.50 – 14.40, 15.10 – 16.20

 

 

Група

Сесия

Предмет

Влизане в залата

Начало

Край

Времетраене

TOPIK I

 

1교시

듣기/읽기

09.10

09.40

11.20

100 мин.

TOPIK II

1교시

듣기/쓰기

12.20

12.50

14.40

110 мин.

2교시

읽기

15.00

15.10

16.20

70 мин.

 

Място на провеждане на изпита: Център за източни езици и култури

Срок за подаване на документите: 1 юни - 15 юни 2023 г. (до 18 ч.)

 

Документите за TOPIK ще се подават онлайн на адрес topik.bulgaria@gmail.com

 

Кандидатите да се явят на TOPIK №90 трябва да изпратят на посочения електронен адрес пълен комплект от следните документи:

1.Формуляр за участие – попълнен, подписан и сканиран.

2.Снимка на кандидата (в jpeg формат, според изискванията за снимка за документ; снимката ще бъде отпечатана на сертификата за издържано ниво, поради което се приемат само ясни цветни изображения).

3.Сканирано копие на платежното нареждане.

 

Заявления, в които отсъства някой от посочените документи, както и такива, изпратени извън посочения срок, няма да бъдат приемани.

 

Таксите за участие в изпита са следните:

 

TOPIK I – 35 лв.

TOPIK II – 45 лв.

 

След подаване на документите кандидатите за явяване на TOPIK 90 ще получат по имейл регистрационния си номер, както и правилата за участие в изпита и кратки инструкции за деня на изпита.

 

Контакти – topik.bulgaria@gmail.com

 

Дата на обявяване на резултатите: 30 ноември 2023 г. на http://www.topik.go.kr

 

Сертификатите за издържано ниво ще могат да се изтеглят от официалния сайт на TOPIK, а няма да бъдат получавани в Центъра по кореистика.