Международна конференция в памет на проф. дфн Александър Федотов

 

 

На 15 и 16 октомври 2022 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" ще се проведе международна научна конференция в памет на проф. дфн Александър Федотов "Изтокознанието - традиции и съвременност". Официалната част по откриването и първата научна част на конференцията ще се състоят в Аулата на СУ, след което програмата ще бъде разделена на три секции - "Литературознание, етнография, медитации" (зала 1, Ректорат), "Езикознание, религиознание, наука, образование" (зала 2, Ректорат) и "Културознание, обществознание, археология, философия" (Конферентна зала). 

 

Програма на конференцията