TOPIK 84 в България

 

 

Изпит за степен на владеене на корейски език TOPIK №84

 

Дата на провеждане на изпита:     15 октомври 2022 г.

 

TOPIK I                       9.40 – 11.20

TOPIK II                     12.50 – 14.40, 15.10 – 16.20

 

 

Група

Сесия

Предмет

Влизане в залата

Начало

Край

Времетраене

TOPIK I

 

1교시

듣기/읽기

09.10

09.40

11.20

100 мин.

TOPIK II

1교시

듣기/쓰기

12.20

12.50

14.40

110 мин.

2교시

읽기

15.00

15.10

16.20

70 мин.

 

Място на провеждане на изпита: Център за източни езици и култури

 

Срок за подаване на документите: 1-15 юни 2022 г.

 

 

Контакти – topik.bulgaria@gmail.com

 

Дата на обявяване на резултатите: 24 ноември 2022 г. на http://www.topik.go.kr

 

 

Сертификатите за издържано ниво ще могат да се изтеглят от официалния сайт на TOPIK, а няма да бъдат получавани в Центъра по кореистика.