TOPIK 2022 г. в България

 

 

През 2022 г. в България изпитът за степен на владеене на корейски език TOPIK №84 ще се проведе на 15 октомври. Подробна информация за сроковете за подаване на заявки и внасяне на таксата ще бъде обявена по-късно. 

 

Плакат

 

Брошура