Кръгла маса "Религиите в Корея - традиции, модернизация, глобализация"

 

 

На 16 декември 2021 г. се проведе кръгла маса „Религиите в Корея – традиции, модернизация, глобализация“, организирана от катедра Кореистика с любезното съдействие на Академията по кореистика, Р Корея. Събитието се състоя онлайн, като освен презентаторите – преподаватели от специалностите Кореистика, Китаистика и Индология и докторанти от Софийския университет, в него като слушатели се включиха и множество настоящи студенти от катедра Кореистика и специалност ЮИЮА. Кръглата маса беше разделена на две сесии – сутрешна „Традиция и паралели“ и следобедна – „Съвремие и модернизация“. По време на кръглата маса бяха обсъждани теми, свързани с религиозната обстановка в страните от Източна, Южна и Югоизточна Азия, като докладите предизвикаха множество въпроси, коментари и обсъждания.

 

Програма