TOPIK 78 - разпределение по зали

 

 

Изпит за степен на владеене на корейски език

TOPIK №78

 

Дата на провеждане на изпита: 16 октомври 2021 г.

 

TOPIK I                       9.40 – 11.20, влизане в залата 9.10

TOPIK II                     12.50 – 14.40, 15.10 – 16.20, влизане в залата 12.20

 

 

Група

Сесия

Предмет

Влизане в залата

Начало

Край

Времетраене

TOPIK I

 

1교시

듣기/읽기

09.10

09.40

11.20

100 мин.

TOPIK II

1교시

듣기/쓰기

12.20

12.50

14.40

110 мин.

2교시

읽기

15.00

15.10

16.20

70 мин.

 

Място на провеждане на изпита: Център за източни езици и култури

 

Разпределение по зали –

 

ТОПИК I

Рег. номер 043017010001 (015027010001) – 043017010045 (015027010045) – зала 1 „Проф. Емил Боев“, 3 етаж

Рег. номер 043017010046 (015027010046) – 043017010065 (015027010065) – зала 25, 3 етаж

Рег. номер 043017010066 (015027010066) – 043017010080 (015027010080) – зала 3А, 1 етаж

Рег. номер 043017010081 (015027010081) – 043017010092 (015027010092) – зала 111, 1 етаж

 

ТОПИК II

Рег. номер 043018010001 (015028010001) – 043018010045 (015028010045) – зала 1 „Проф. Емил Боев“, 3 етаж

Рег. номер 043018010046 (015028010046) – 043018010065 (015028010065) – зала 25, 3 етаж

 

 

Изпитът за степен на владеене на корейски език ТОПИК 78 ще бъде проведен при спазване на противоепидемичните мерки, като на влизане в сградата на Центъра ще се минава през проверка на температурата. Молим ви да проявите търпение на влизане и да не се струпвате пред входа, както и да предвидите малко повече време за достигането до залите. Задължително ще трябва да представите и документ за самоличност на квесторите, които ще ви посрещат пред залите, в които ще се проведе изпитът.

 

 

Дата на обявяване на резултатите: 25 ноември 2021 г. на http://www.topik.go.kr

 

Сертификатите за издържано ниво ще могат да се изтеглят от официалния сайт на ТОПИК, а няма да бъдат получавани в Центъра по кореистика.