Институт Седжонг-София - нова електронна поща

 

 

Институт Седжонг-София има нова електронна поща - sejong.sofia.bg@gmail.com. Молим ви да пишете на нея за всякаква информация, касаеща минали, настоящи и бъдещи дейности на института.