TOPIK №73

 

 

Изпит за степен на владеене на корейски език

TOPIK №73

 

Дата на провеждане на изпита:     14 ноември 2020 г.

 

TOPIK I                       9.40 – 11.20

TOPIK II                     12.50 – 14.40, 15.10 – 16.20

 

 

Група

Сесия

Предмет

Влизане в залата

Начало

Край

Времетраене

TOPIK I

 

1교시

듣기/읽기

09.10

09.40

11.20

100 мин.

TOPIK II

1교시

듣기/쓰기

12.20

12.50

14.40

110 мин.

2교시

읽기

15.00

15.10

16.20

70 мин.

 

Място на провеждане на изпита: Център за източни езици и култури

 

Изпитът за степен на владеене на корейски език ТОПИК 73 ще бъде проведен при спазване на стриктни противоепидемични мерки.  Във връзка с това и за да избегнем струпване на участниците, ще помолим тези от Вас с регистрационни номера от 043017010001 до 043017010035 да дойдат в Центъра в 8.50 ч., а записаните с регистрационни номера от 043017010036 до 043017010072 – в 9.00 ч. За ТОПИК II – от 043018010001 до 043018010030 – в 12.00 ч., от 143018010031 до 043018010060 – в 12.10 ч. След като минете през проверка на температурата, ще бъдете насочени към залата, в която сте разпределени. За да улесним насочването, ви молим на влизане да знаете последните две цифри от регистрационния си номер. Задължително трябва да представите и документ за самоличност на квесторите, които ще ви посрещат пред залите, в които ще се проведе изпитът.

 

 

Дата на обявяване на резултатите: 24 декември 2020 г.

Сертификатите за издържано ниво няма да бъдат получавани в Центъра по кореистика, а ще могат да се изтеглят от официалния сайт на ТОПИК.