Стипендиантска програма на Академия по кореистика, Република Корея