Конкурс за стипендии по проект "Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа"

 

 

За нуждите на оперативната работа проектът "Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа" обявява конкурс за:

- Две стипендии за студенти, обучаващи се за ОКС „бакалавър“, в размер на 10 * 167 лв. от 07.11.2019 г. до 31.08.2020 г.

- Три стипендии за студенти, обучаващи се за ОКС „магистър“, в размер на 10 * 300 лв. от 07.11.2019 г. до 31.08.2020 г.

- Една стипендия за доктор в размер на 10 * 480 лв. от 07.11.2019 г. до 31.08.2020 г.

Обща сума: 17 140 лв.

Всички кандидати трябва да изпратят молба със свободен текст за участие в конкурса за стипендиите до ръководителя на проекта доц. д-р Со Йънг Ким (kr.project@abv.bg).

Към молбата трябва да бъде приложено препоръчително писмо от преподавател в катедра „Кореистика”. Кандидатите са длъжни да представят мотивационно писмо, в което да обосноват своята работа по проекта „Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа”.

Срокът за кандидатстване е до 6 ноември 2019 г. Резултатите от конкурса ще бъдат огласени до 7 ноември 2019 г.