Конкурс за есе "Корея през моите очи"

 

 

КОРЕЯ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ

 

КОНКУРС  ЗА ЕСЕ

 

 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

 

1.  Право на участие

 Право на участие имат всички без възрастови ограничения

 

2. Условия за участие

2.1.  Есето да е написано на български език, шрифт Times New Roman 12.

2.2.  Обемът на есето  да бъде до 5 страници.

2.3.  Творбите трябва да са придружени със следната информация - трите имена на участника, телефон и електронен адрес за обратна връзка

2.4.  Участниците да гарантират, че са носители на авторските права

2.5.  Всеки участник може да участва само с едно есе. На всеки участник ще бъде изпратено потвърждение на електронния  адрес за постъпването на творбата.

2.6.  Журито си запазва правото да да не допуска до конкурса есета, които не отговарят на темата, както и есета с липсваща информация за участника

 

3.  Награди

3.1. Журито ще отличи трима от участниците и ще бъдат връчени следните награди:

- Награда от посланика на Република Корея в България Н.ПР. Шин Менг-хо - таблет

- Награда от директора на Столична библиотека г-жа Юлия Цинзова -

- Поощрителна награда -

3.2. В състава на журито са включени представители на посолството на Република Корея, на Столична библиотека, преподавател от Седжонг Институт и преподавател от Катедра „Кореистика” към СУ „Св. Климент Охридски”.

 

4. Срок за изпращане

Материалите за участие в конкурса „Корея през моите очи” се приемат на адрес  - София 1000, пл. „Славейков”, №4, „Корейски кът” ет.4, ст.412 до 17.30 часа на 10 март 2015 година или на email koreacornerbg@gmail.com до 24:00 на 10 март 2015 година.

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 16.03.2015 г. на  страница на Столична библиотека www.libsofia.bg  и на страницата на Посолството на Република Корея, а награждаването ще се състои на 19 март.

 

Наградите ще бъдат връчени от Н.ПР. Шин Менг-хо посланик на Република Корея в България и г-жа Юлия Цинзова директор на Столична библиотека на официалното откриване на Корейския кът на 19 март 2015 година.

 

На разположение на участниците в конкурса е информация за Корея, която могат да намерят в новооткрития Корейски кът в Столичната библиотека. Там всеки може да разгледа книги, списания, филми, албуми, музика и всякакви материали, свързани с Корея.

                                                                              

За допълнителна информация :

Боряна Янкова, тел. 02 8015 947,

Мариета Георгиева - GSM  0888 087 147

Информация за Корейския кът в Столичната библиотека:

http://www.libsofia.bg/page/posts/korejski-kt-v-stolichna-biblioteka-614.php

 

 

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!