Информационна среща

 

 

Във връзка със шестте стипендии, които правителството на Република Корея предоставя на български граждани за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър” или „доктор”, считано от септември 2014 г. (информацията е обявена в раздел „Специализации”), Посолството на Република Корея в България организира информационна среща с желаещите да кандидатстват за тези стипендии на 22 февруари от 13 ч. в Институт Седжонг – София. Адресът е бул. Цариградско шосе 125, бл. 2 на СУ, ет. 1, ст. 110.