КУРСОВЕ ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК

 

 

ВАЖНО!

В зависимост от епидемичната обстановка в България и наредбите на ръководството на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ курсовете на Институт Седжонг-София може да се проведат изцяло или частично в онлайн среда през този семестър.

 

Институт Седжонг (세종학당, Седжонг хактанг) е институция, учредена през 2007 г. от Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея с цел да осигури обучение и информация за хора, които желаят да изучават корейски език и култура. През юли 2013 г. е одобрено създаването на такъв институт и в България. Институтът е кръстен на четвъртия владетел на династия Чосон (1392-1910), който създава корейската азбука през 1443 г.

Курсовете ще се провеждат в 15 учебни седмици в периода 6 март – 19 юни 2021 г. и ще се водят от дългогодишни преподаватели от катедра Кореистика към СУ „Св. Климент Охридски“

 

1. Корейски език – ниво 1А (세종한국어1) – (4 учебни часа по 45 мин. седмично) – събота – 9.00-12.20 ч. или вторник – 18.00-21.00 ч.

2. Корейски език – ниво 1В (세종한국어2) – (4 учебни часа седмично) – събота – 9.00-12.20 ч.

3. Корейски език – ниво 2А (세종한국어3) – (4 учебни часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

4. Корейски език – ниво 2В (세종한국어4) – (4 учебни часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

5. Корейски език – ниво 3А (세종한국어5) – (4 учебни часа седмично) – събота – 9.00-12.20 ч.

6. Корейски език – ниво 3В (세종한국어6) – (4 учебни часа седмично) – събота – 9.00-12.20 ч.

7. Корейски език – ниво 4А (세종한국어7) – (4 учебни часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

8. Корейски език – ниво 4В (세종한국어8) – (4 учебни часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

9. Курс по корейски традиционни барабани самулнори – (напреднали – 20 ч., начинаещи – 20 ч.; часовете ще започнат да се провеждат присъствено веднага щом обстановката го позволи, като занятията ще бъдат разпределени в събота и/или неделя)

 

Такса за езиковите курсове – 250 лв.

Такса за курса по барабани – 100 лв. (за курсисти, посещаващи езиковите курсове на Институт Седжонг-София – 50 лв.)

За сформиране на групите има минимален и максимален брой участници.

 

Подаването на заявки за участие в курсовете ще се състои между 1.02. и 5.02.2021 г. на sejong.sofia@gmail.com. Електронната заявка ще може да бъде изтеглена от настоящата страница в посочения период. Тъй като местата са ограничени, потвърждение за участие в курса кандидатите ще получат до 8.02.2021 г. Таксата за участие в курсовете ще се внася между 9.02. и 12.02.2021 г. по банков път.

 

 

Адрес:                                                                                                          Контакти:

Бул. Тодор Александров 79                                                sejong.sofia@gmail.com

София 1303

 

 

 

 

През 2021 г. в България изпитът за степен на владеене на корейски език TOPIK №78 ще се проведе на 16 октомври. Подробна информация за сроковете за подаване на заявки и внасяне на таксата ще бъде обявена по-късно.

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ НА ИЗТОЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ – КОРЕИСТИКА, ЯПОНИСТИКА, КИТАИСТИКА 

 

 

вижте целия документ тук

 

 

Постерно съобщение от научния екип по проект:

Стратегия за развитие на източните специалности – Кореистика, Японистика, Китаистика: Проблеми на младото поколение в България, Корея, Япония и Китай – съпоставка, общи тенденции, перспективи и възможни решения. 

 

вижте целия документ тук

 

 

Изпит за степен на владеене на корейски език

TOPIK №73

 

Дата на провеждане на изпита:     14 ноември 2020 г.

 

TOPIK I                       9.40 – 11.20

TOPIK II                     12.50 – 14.40, 15.10 – 16.20

 

 

Група

Сесия

Предмет

Влизане в залата

Начало

Край

Времетраене

TOPIK I

 

1교시

듣기/읽기

09.10

09.40

11.20

100 мин.

TOPIK II

1교시

듣기/쓰기

12.20

12.50

14.40

110 мин.

2교시

읽기

15.00

15.10

16.20

70 мин.

 

Място на провеждане на изпита: Център за източни езици и култури

 

Изпитът за степен на владеене на корейски език ТОПИК 73 ще бъде проведен при спазване на стриктни противоепидемични мерки.  Във връзка с това и за да избегнем струпване на участниците, ще помолим тези от Вас с регистрационни номера от 043017010001 до 043017010035 да дойдат в Центъра в 8.50 ч., а записаните с регистрационни номера от 043017010036 до 043017010072 – в 9.00 ч. За ТОПИК II – от 043018010001 до 043018010030 – в 12.00 ч., от 143018010031 до 043018010060 – в 12.10 ч. След като минете през проверка на температурата, ще бъдете насочени към залата, в която сте разпределени. За да улесним насочването, ви молим на влизане да знаете последните две цифри от регистрационния си номер. Задължително трябва да представите и документ за самоличност на квесторите, които ще ви посрещат пред залите, в които ще се проведе изпитът.

 

 

Дата на обявяване на резултатите: 24 декември 2020 г.

Сертификатите за издържано ниво няма да бъдат получавани в Центъра по кореистика, а ще могат да се изтеглят от официалния сайт на ТОПИК.

 

 

 

 

КУРСОВЕ ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК

 

Институт Седжонг (세종학당, Седжонг хактанг) е институция, учредена през 2007 г. от Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея с цел да осигури обучение и информация за хора, които желаят да изучават корейски език и култура. През юли 2013 г. е одобрено създаването на такъв институт и в България. Институтът е кръстен на четвъртия владетел на династия Чосон (1392-1910), който създава корейската азбука през 1443 г.

Курсовете ще се провеждат в 15 учебни седмици в периода 12 септември – 19 декември 2020 г. и ще се водят от дългогодишни преподаватели от катедра Кореистика към СУ „Св. Климент Охридски“

 

1.  Корейски език – ниво 1А (세종한국어1) – (4 учебни часа по 45 мин. седмично) – събота – 9.00-12.20 ч. или вторник – 18.00-21.00 ч.

2. Корейски език – ниво 1В (세종한국어2) – (4 учебни часа седмично) – събота – 9.00-12.20 ч.

3. Корейски език – ниво 2А (세종한국어3) – (4 учебни часа седмично) – събота – 9.00-12.20 ч.

4. Корейски език – ниво 2В (세종한국어4) – (4 учебни часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

5. Корейски език – ниво 3А (세종한국어5) – (4 учебни часа седмично) – събота – 9.00-12.20 ч.

6. Корейски език – ниво 3В (세종한국어6) – (4 учебни часа седмично) – събота – 9.00-12.20 ч.

7. Корейски език за деца – начално ниво - (за деца от 10 до 14-годишна възраст) – (4 учебни часа по 40 мин. седмично) – събота – 13.40-16.50 ч.

8. Курс по корейски традиционни барабани самулнори – (напреднали – 20 занятия по 60 мин., начинаещи – 10 занятия по 60 мин.) – събота – напреднали - 12.30 – 13.30 ч., начинаещи – 13.30 – 14.30 ч.

9. Културна академия „Седжонг“ – предвидени са три занятия – К-поп танци, К-beauty и Корейска храна ханшик, които ще се проведат по време на семестъра през месеците септември, октомври и ноември.

 

·         Като институция, обвързана със Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в зависимост от наредбите на ректора на СУ може да се наложи курсовете на Институт Седжонг-София да преминат изцяло или частично към дистанционна форма на обучение през този семестър.

 

Такса за езиковите курсове – 250 лв.

В таксата за курсовете по корейски език (без Корейски език за деца) е включен и учебник.

Такса за курса по барабани – напреднали - 100 лв., начинаещи – 70 лв. (за курсисти, посещаващи езиковите курсове на Институт Седжонг-София – 50 лв.)

Такса за Културна Академия „Седжонг“ – 20 лв. на занятие (за курсисти, посещаващи езиковите курсове на Институт Седжонг-София занятията са безплатни).

Местата са ограничени.

 

Подаването на заявки за участие в курсовете ще се състои между 17.08. и 21.08.2020 г. на sejong.sofia@gmail.com. Електронната заявка ще може да бъде изтеглена от настоящата страница в посочения период. Тъй като местата са ограничени, потвърждение за участие в курса кандидатите ще получат до 25.08.2020 г. Таксата за участие в курсовете ще се внася между 27.08. и 29.08.2020 г.

Записването за Културна академия „Седжонг“ ще става предварително на имейла на Институт Седжонг-София sejong.sofia@gmail.com след обявяване на конкретните дати на събитията.

 

 

Адрес:                                                                                                          Контакти:

Бул. Тодор Александров 79                                                sejong.sofia@gmail.com

София 1303

 

  

 

 

Скъпи колеги - студенти,

 

 

За първи път специалностите Кореистика, Японистика и Китаистика разработиха заедно общ проект „Стратегия за развитие на източните специалности: Проблеми на младото поколение в България, Корея, Япония и Китай – съпоставка, общи тенденции, перспективи и възможни решения“. Проектът се фокусира върху взаимодействието между преподаватели и студенти от трите катедри, като има за цел да набележи общи проблеми и тенденции от една страна и да очертае съвместна рамкова стратегия за развитие и ползотворно сътрудничество от друга. Предизвикателствата пред младите хора и мястото им в съвременния свят, съпоставката на споделени тенденции и възможни бъдещи перспективи са сред водещите акценти в идеята за проекта.

Изначалният замисъл бе срещите, дискусиите и творческите ателиета, чрез които да се генерират идеи и решения, да се случат в изнесен тридневен семинар през есента в университетска база извън София, извън познатата ни среда в ЦИЕК. Но поради ситуацията с Covid-19, е възможно да трябва да се адаптираме към новите условия на съвместна работа в уеб среда.

Реализацията на проекта започва през юли с анкети сред преподаватели и студенти и ще приключи през ноември по начин по който решим заедно.

 

- Ако смятате, че има необходимост от по-активен диалог между студенти и преподаватели от трите специалности;

- Ако искате да обмените идеи и виждания за развитието на вашата специалност и на младите китаисти, японисти и кореисти;

- Ако искате да развиете своите организационни умения, да се научите да обработвате и анализирате анкети, да участвате в срещи, дискусии и/или уебинари в неформална среда заедно със своите преподаватели и помежду ви;

- Ако сте добър във видео и фотозаснемането и обичате да обработвате визуални материали;

- Ако изтокознанието истински ви вълнува, но усещате, че нещо липсва

 

То тогава не се колебайте да се включите в този университетски проект!

 

Моля подавайте своите заявки за участие по специалности до 17 юли на следните адреси:

Ръководител на проекта, отговорник за специалност Кореистика: гл. ас. д-р Мирослава Забуртова – m.zaburtova@uni-sofia.bg

За специалност Японистика: гл. ас. д-р Вяра Николова - viara_nikolova@yahoo.com

За специалност Китаистика: Дарина Кралева - darina.kraleva97@gmail.com

Заявката е достатъчно да включва трите ви имена, курс, специалност и имейл за връзка. Одобрените участници (най-малко 7 студента от всяка специалност) ще бъдат уведомени лично до 25 юли.

 

 

 

 

 ИНСТИТУТ СЕДЖОНГ-СОФИЯ

обявява

ЛЕТНИ КУРСОВЕ ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК -

 

РАЗГОВОРЕН КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ ИГРИ

И

КУРСОВЕ ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА

 

 

РАЗГОВОРЕН КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЧРЕЗ ИГРИ

Период на провеждане – 29 юни - 3 юли 2020 г.

Място на провеждане – Корейски кът в Столична библиотека, София, Славейков 4

Летният курс ще се състои от 15 учебни часа (по 45 мин.) и ще се проведе в пет поредни дни от 17.30 ч. до 20.00 ч.

За курса са необходими начални познания по корейски език.

Цена на курса – 105 лв.

Курсът ще се състои при наличие на минимум 8 желаещи.

 

КУРСОВЕ ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА

Период на провеждане – 8 - 12 септември 2020 г.

Място на провеждане – Корейски кът в Столична библиотека, София, Славейков 4

Курсовете ще се състоят от 15 учебни часа (по 40 мин.) и ще се проведат в пет поредни дни от 10 до 12 ч. (за деца, завършили 4 и 5 клас) и от 13 до 15 ч. (за деца, завършили 3 клас).

За курса са необходими начални познания по корейски език.

Цена на курсовете – 105 лв.

Курсовете ще се състоят при наличие на минимум 8 желаещи за група.

 

Подаването на заявки за участие в курсовете ще се състои до 23.06.2020 г. на sejong.sofia@gmail.com. Потвърждение за участие кандидатите ще получат до 25.06.2020 г. Таксата за участие в курсовете ще се внася на 27.06.2019 г. в Центъра по кореистика.

 

 

 

 

Поради усложнената ситуация, свързана с разпространението на COVID-19 по цял свят, СЕ ОТЛАГА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТОПИК 69 в България, планиран за 23 май 2020 г. НОВАТА ДАТА на провеждане на изпита ТОПИК 73 ще бъде 14 НОЕМВРИ 2020 г

Тези от кандидатите, подали заявление за участие в ТОПИК 69, които желаят да се явят на новата дата на ТОПИК, ще бъдат автоматично презаписани за явяване на 14 ноември.

Тези, които не желаят или няма да имат възможност да се явят на новата дата, могат да заявят невъзможността за явяване на изпита на имейла на Центъра по кореистика koreanstudies.sofia@gmail.com до 15 МАЙ 2020 г., като ще получат известие за отписването от изпита. Таксата от 30 лв. ще бъде възстановявана след нормализиране на обстановката в страната.

 

 

 

 

Центърът, отговарящ за ТОПИК към НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ в Република Корея ОТЛАГА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТОПИК 69 с цел ограничаване на опасността от разпространение на коронавирус COVID-19.

ДАТАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОПИК 69 В БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОМЕНЯ ОТ 11 АПРИЛ НА 23 МАЙ 2020 г.

 

На тези, които няма да имат възможност да се явят на новата дата, ще бъде възстановена таксата от 30 лв. след заявяване на невъзможността за явяване на изпита на имейла на Центъра по кореистика koreanstudies.sofia@gmail.com до 20 март 2020 г. 

 

 

 

 

Институт Седжонг (세종학당, Седжонг хактанг) е институция, учредена през 2007 г. от Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея с цел да осигури обучение и информация за хора, които желаят да изучават корейски език и култура. През юли 2013 г. е одобрено създаването на такъв институт и в България. Институтът е кръстен на четвъртия крал на династия Чосон (1392-1910), който създава корейската азбука през 1443 г.

 

Курсовете ще се провеждат в 15 учебни седмици в периода 29 февруари – 27 юни 2020 г. и ще се водят от дългогодишни преподаватели от катедра Кореистика към СУ „Св. Климент Охридски“.

 

1.     

Корейски език – ниво 1А (учебник 세종한국어 1) – (4 учебни часа по 45 мин. седмично) – събота – 9.00-12.20 ч. или вторник – 18-21 ч.

2.     

Корейски език – ниво 1В (учебник 세종한국어 2) – (4 уч. часа седмично) – събота – 9.00-12.20 ч. или вторник – 18-21 ч.

3. 

Корейски език – ниво 2А (учебник 세종한국어 3) – (4 уч. часа седмично) – събота – 9.00-12.20 ч.

4.     

Корейски език – ниво 2В (учебник 세종한국어 4) – (4 уч. часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

5.     

Корейски език – ниво 3А (учебник 세종한국어 5) – (4 уч. часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

6.

Корейски език – ниво 3(учебник 세종한국어 6) – (4 уч. часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

7.

Корейски език – ниво 4А (учебник 세종한국어 7) – (4 уч. часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

8.

Корейски език – ниво 4В (учебник 세종한국어 8) – (4 уч. часа седмично) – събота – 9.00-12.20 ч.

9.

Курс по корейски традиционни барабани самулнори – (15 седмици по 60 минути, за начинаещи 5 допълнителни часа по 60 минути) – събота – 12.30-13.30 ч.

 

Такса за езиковите курсове – 250 лв.

В таксата за курсовете по корейски език е включен и учебник.

Такса за курса по барабани – 100 лв. (за курсисти, посещаващи езиковите курсове на Институт Седжонг-София – 50 лв.)

Местата са ограничени.

 

Подаването на заявки за участие в курсовете ще се състои между 10.02. и 14.02.2020 г. на sejong.sofia@gmail.com. Електронната заявка ще може да бъде изтеглена от настоящата страница в посочения период. Тъй като местата са ограничени, потвърждение за участие в курса кандидатите ще получат до 16.02.2020 г. Таксата за участие в курсовете ще се внася между 20.02. и 22.02.2020 г.

 

Адрес:                                                                                                Контакти:

Бул. Тодор Александров 79                                                        sejong.sofia@gmail.com

София 1303 

 

 

 

 

 

 

Центърът по Кореистика

към Софийския университет “Св. Климент Охридски”

със съдействието

на Корейското посолство в Република България

и

Институт Седжонг – София

организират

 

изпит за степен на владеене на корейски език

TOPIK №69

 

Дата на провеждане на изпита:     23 май 2020 г.

 

TOPIK I                       9.40 – 11.20

TOPIK II                     12.50 – 14.40, 15.10 – 16.20

 

 

Група

Сесия

Предмет

Влизане в залата

Начало

Край

Времетраене

TOPIK I

 

1교시

듣기/읽기

09.10

09.40

11.20

100 мин.

TOPIK II

1교시

듣기/쓰기

12.20

12.50

14.40

110 мин.

2교시

읽기

15.00

15.10

16.20

70 мин.

 

Място на провеждане на изпита: Център за източни езици и култури

 

Право на участие имат български и чужди граждани (изключение правят корейските граждани с постоянно местожителство в Корея), които притежават един от следните документи за самоличност: лична карта, задграничен паспорт, лична карта на чужденец, шофьорска книжка.

 

Формулярът за участие в изпита може да бъде изтеглен предварително от настоящия сайт, като преди подаване е необходимо да бъде разпечатан и попълнен. Формулярите за участие ще могат да се подават в понеделник – 10-14 ч., вторник – 10-14 ч., сряда – 10-14 ч. в библиотеката на Центъра по кореистика (бул. Тодор Александров №79) в периода между 13.01. и 22.01.2020 г. При подаване на документите са необходими две цветни снимки за документи (3х4 см).

 

Такса за участие: 30 лева

 

Забележка: Не е задължително формулярите да се подават лично.

 

Дата на обявяване на резултатите: 30 юни 2020 г.

Сертификатите за издържано ниво няма да бъдат получавани в Центъра по кореистика, а ще могат да се изтеглят от официалния сайт на ТОПИК. 

 

 

 

За повече информация: http://www.topik.go.kr

 

 

 

 

 NOTICE FOR THE 69th TEST OF PROFICIENCY IN KOREAN,

Sofia University, Embassy of Republic of Korea, Institute Sejong - Sofia

 

 

1. TEST DATE : MAY 23, 2020 (Saturday) 9:40~16:20

 TOPIK I9:40 - 11:20
 TOPIK II: 12:50 - 14:40, 15:10 - 16:2

2. TEST LOCATION: Sofia University, Center for Korean Studies

Address: 1303 Sofia79 Todor Alexandrov Blvd. Center for Eastern Languages and Studies, Center for Korean Studies,

 

Difficulty

Section

Subject

Entrance

Exam Start

Exam Ends

Remarks

TOPIK I

1st Section

Listening/Reading

09:10

09:40

11:20

100 min

TOPIK II

1st Section

Listening /Writing

12:20

12:50

14:40

110 min

2nd Section

Reading

15:00

15:10

16:20

70 min

 

 

3. APPLICATION FEE: $ 17 (30 leva)

 

4. APPLICATION PERIOD: January 13, 2020 – January 22, 2020 - Monday – 10.00 – 14.00, Tuesday – 10.00-14.00, Wednesday – 10.00-14.00.

 

LOCATION: Sofia University, Center for Korean Studies

Address: 1303 Sofia79 Todor Aleksandrov Blvd.Center for Eastern Languages and Studies, Center for Korean Studies

 

5. RESULT NOTICE : June 30, 2020

6. FURTHER INFORMATION: http://www.topik.go.kr

 

 

 

 

КУРСОВЕ ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОДГОТОВКА ЗА TOPIK

 

Институт Седжонг (세종학당, Седжонг хактанг) е институция, учредена през 2007 г. от Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея с цел да осигури обучение и информация за хора, които желаят да изучават корейски език и култура. През юли 2013 г. е одобрено създаването на такъв институт и в България. Институтът е кръстен на четвъртия крал на династия Чосон (1392-1910), който създава корейската азбука през 1443 г.

Курсът за подготовка за изпита за определяне на ниво на владеене на корейски език TOPIK ще се проведе в 7 учебни седмици в периода 11 януари - 22 февруари 2020 г. и ще се води от дългогодишни преподаватели от катедра Кореистика към СУ "Св. Климент Охридски".

 

1.     

Подготовка за TOPIK (28 уч. часа по 45 мин.) – събота – 10-13.30 ч.

2.     

Подготовка за TOPIK II (28 уч. часа по 45 мин.) – събота – 10-13.30 ч.

 

 

Цена на курса – 160 лв.

 

Курсът ще се състои при наличие на минимум 10 желаещи за група.

 

Подаването на заявки за участие в курса ще се състои между 19.12.2019 и 3.01.2020 г. на sejong.sofia@gmail.com. Потвърждение за участие кандидатите ще получат до 5.01.2020 г.

 

Адрес:                                                                                                Контакти:

Бул. Тодор Александров 79                                                      sejong.sofia@gmail.com 

 

София 1303

 

 

 

За нуждите на оперативната работа проектът "Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа" обявява конкурс за:

- Две стипендии за студенти, обучаващи се за ОКС „бакалавър“, в размер на 10 * 167 лв. от 07.11.2019 г. до 31.08.2020 г.

- Три стипендии за студенти, обучаващи се за ОКС „магистър“, в размер на 10 * 300 лв. от 07.11.2019 г. до 31.08.2020 г.

- Една стипендия за доктор в размер на 10 * 480 лв. от 07.11.2019 г. до 31.08.2020 г.

Обща сума: 17 140 лв.

Всички кандидати трябва да изпратят молба със свободен текст за участие в конкурса за стипендиите до ръководителя на проекта доц. д-р Со Йънг Ким (kr.project@abv.bg).

Към молбата трябва да бъде приложено препоръчително писмо от преподавател в катедра „Кореистика”. Кандидатите са длъжни да представят мотивационно писмо, в което да обосноват своята работа по проекта „Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа”.

Срокът за кандидатстване е до 6 ноември 2019 г. Резултатите от конкурса ще бъдат огласени до 7 ноември 2019 г.

 

 

 

 

КУРСОВЕ ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК

 

Институт Седжонг (세종학당, Седжонг хактанг) е институция, учредена през 2007 г. от Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея с цел да осигури обучение и информация за хора, които желаят да изучават корейски език и култура. През юли 2013 г. е одобрено създаването на такъв институт и в България. Институтът е кръстен на четвъртия крал на династия Чосон (1392-1910), който създава корейската азбука през 1443 г.

 

Курсовете ще се провеждат в 15 учебни седмици в периода 14 септември – 21 декември 2019 г. и ще се водят от дългогодишни преподаватели от катедра Кореистика към СУ „Св. Климент Охридски“.

 

1.     

Корейски език – ниво 1А (учебник 세종한국어 1) – (4 учебни часа по 45 мин. седмично) – събота – 9.00-12.20 ч. или вторник – 18-21 ч.

2.     

Корейски език – ниво 1В (учебник 세종한국어 2) – (4 уч. часа седмично) – събота – 9.00-12.20 ч.

3.

Корейски език - разговор – (за курсисти, завършили ниво 1А) – (4 уч. часа седмично) – вторник – 18-21 ч.

4.     

Корейски език – ниво 2А (учебник 세종한국어 3) – (4 уч. часа седмично) – събота – 9.00-12.20 ч.

5.     

Корейски език – ниво 2В (учебник 세종한국어 4) – (4 уч. часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

6.     

Корейски език – ниво 3B (учебник 세종한국어 6) – (4 уч. часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

7.

Корейски език – ниво 4А (учебник 세종한국어 7) – (4 уч. часа седмично) – събота – 9.00-12.20 ч.

8.

Курс по корейски традиционни барабани самулнори – (15 седмици по 60 минути) – събота – напреднали - 12.30-13.30 ч. и начинаещи – 13.30-14.30 ч.

9.

Корейски език чрез народни приказки (9 – 13 септември, всеки ден от 9.00 до 12.30 ч. - за деца между 8 и 11 г.) – ще се проведе при наличието на минимум 8 желаещи - (4 учебни часа по 45 мин.) – четене на приказки и говорене; традиционни игри; оригами; рисуване на ветрила; корейски песни и др.; във финалния ден на курса (13 септември) са предвидени пиеса и празненство с корейска храна.

 

 

 

Такса за езиковите курсове – 220 лв.

(За курсисти, които посещават и друг от редовните езикови курсове, таксата за Корейски език - разговор е 180 лв.)

Корейски език чрез народни приказки – 140 лв.

В таксата за курсовете по корейски език (с изключение на курса Корейски език – разговор) е включен и учебник.

Такса за курса по барабани – 80 лв. (за курсисти, посещаващи езиковите курсове на Институт Седжонг-София – 40 лв.)

Местата са ограничени.

 

Подаването на заявки за участие в курсовете ще се състои между 19.08. и 23.08.2019 г. на sejong.sofia@gmail.com. Електронната заявка ще може да бъде изтеглена от настоящата страница в посочения период. Тъй като местата са ограничени, потвърждение за участие в курса кандидатите ще получат до 26.08.2019 г. Таксата за участие в курсовете ще се внася между 29.08. и 31.08.2019 г.

 

Адрес:                                                                                                Контакти:
Бул. Тодор Александров 79                                                        sejong.sofia@gmail.com
София 1303 

 

  

 

 

ИНСТИТУТ СЕДЖОНГ-СОФИЯ обявява ЛЕТЕН КУРС

 

КОРЕЙСКИ ЕЗИК – РАЗГОВОР – (корейски език чрез игри, корейски език чрез песни)

 

Летният курс ще се състои от 24 учебни часа (по 45 мин.) и ще се проведе в шест поредни дни от 18 ч. до 21.30 ч.

 

Период на провеждане – 1-6 юли 2019 г.

Място на провеждане – бул. Тодор Александров 79, Център по кореистика

 

За курса са необходими начални знания по корейски език.

Цена на курса – 120 лв.

Курсът ще се състои при наличие на минимум 5-ма желаещи. 

 

 

Подаването на заявки за участие в курсовете ще се състои до 25.06.2019 г. на sejong.sofia@gmail.com. Потвърждение за участие в курса кандидатите ще получат до 27.06.2019 г. Таксата за участие в курсовете ще се внася на 29.06.2019 г. в Центъра по кореистика.

 

 

 

 

КУРСОВЕ ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК

 

Институт Седжонг (세종학당, Седжонг хактанг) е институция, учредена през 2007 г. от Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея с цел да осигури обучение и информация за хора, които желаят да изучават корейски език и култура. През юли 2013 г. е одобрено създаването на такъв институт и в България. Институтът е кръстен на четвъртия крал на династия Чосон (1392-1910), който създава корейската азбука през 1443 г.

 

Курсовете ще се провеждат в 15 учебни седмици в периода 9 март – 29 юни 2019 г. и ще се водят от дългогодишни преподаватели от катедра Кореистика към СУ „Св. Климент Охридски“.

 

1.     

Корейски език – ниво 1А (учебник 세종한국어 1) – (4 учебни часа по 45 мин. седмично) – събота – 9.30-13.00 ч. или вторник – 18-21 ч.

2.     

Корейски език - разговор – (за курсисти, завършили ниво 1А) – (4 уч. часа седмично) – вторник – 18-21 ч.

3.

Корейски език – ниво 1В (учебник 세종한국어 2) – (4 уч. часа седмично) – събота – 9.00-12.20 ч.

4.     

Корейски език – ниво 2А (учебник 세종한국어 3) – (4 уч. часа седмично) – събота – 9.00-12.20 ч.

5.     

Корейски език – ниво 2В (учебник 세종한국어 4) – (4 уч. часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

6.     

Корейски език – ниво 3А (учебник 세종한국어 5) – (4 уч. часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

7.

Корейски език – ниво 3B (учебник 세종한국어 6) – (4 уч. часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

8.

Курс по корейски традиционни барабани самулнори – (15 седмици по 60 минути) – събота – 12.30-13.30 ч. или сряда – 19.30-20.30 ч.

 

 

Цена на езиковите курсове – 220 лв.

В таксата за курсовете по корейски език (с изключение на курса Корейски език – разговор) е включен и учебник.

Цена на курса по барабани – 80 лв. (за курсисти, посещаващи езиковите курсове на Институт Седжонг-София – 40 лв.)

Местата са ограничени.

 

Подаването на заявки за участие в курсовете ще се състои между 4.02. и 8.02.2019 г. на sejong.sofia@gmail.comЕлектронната заявка ще може да бъде изтеглена от настоящата страница в посочения период. Тъй като местата са ограничени, потвърждение за участие в курса кандидатите ще получат до 10.02.2019 г. Таксата за участие в курсовете ще се внася между 14.02. и 16.02.2019 г.

 

Адрес:                                                                                       Контакти:

Бул. Тодор Александров 79                                                  sejong.sofia@gmail.com 

София 1303 

 

 

 

 

 

Конкурс за селекция по програма "Еразъм+" - мобилност с цел обучение за академичната 2019/2020 г.

 

Цялата необходима информация е публикувана на Еразъм+ сайта на Софийския университет - 

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2018/12/18/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%...

 

 

 

 

 

Центърът по Кореистика

към Софийския университет “Св. Климент Охридски”

със съдействието

на Корейското посолство в Република България

и

Институт Седжонг – София

организират

 

изпит за степен на владеене на корейски език

TOPIK №63

 

Дата на провеждане на изпита:     20 април 2019 г.

 

TOPIK I                       9.40 – 11.20

TOPIK II                     12.50 – 14.40, 15.10 – 16.20

 

 

Група

Сесия

Предмет

Влизане в залата

Начало

Край

Времетраене

TOPIK I

 

1교시

듣기/읽기

09.10

09.40

11.20

100 мин.

TOPIK II

1교시

듣기/쓰기

12.20

12.50

14.40

110 мин.

2교시

읽기

15.00

15.10

16.20

70 мин.

 

Място на провеждане на изпита: Център за източни езици и култури

 

Право на участие имат български и чужди граждани (изключение правят корейските граждани с постоянно местожителство в Корея), които притежават един от следните документи за самоличност: лична карта, задграничен паспорт, лична карта на чужденец, шофьорска книжка.

 

Формулярите за участие ще могат да се подават в понеделник – 10-14 ч., вторник – 12-15 ч., сряда – 10-14 ч. в библиотеката на Центъра по кореистика (бул. Тодор Александров №79) в периода между 14.01. и 25.01.2019 г. При попълване на документите са необходими две цветни паспортни снимки (3х4 см).

 

Такса за участие: 30 лева

 

Забележка: Не е задължително формулярите да се подават лично.

 

Дата на обявяване на резултатите: 30 май 2019 г.

 

 

За повече информация: http://www.topik.go.kr

  

 

 

 

NOTICE FOR THE 63rd TEST OF PROFICIENCY IN KOREAN,

Sofia University, Embassy of Republic of Korea, Institute Sejong - Sofia

 

 

1. TEST DATE : APRIL 20, 2019 (Saturday) 9:40~16:20

 TOPIK I9:40 - 11:20
 TOPIK II: 12:50 - 14:40, 15:10 - 16:2

2. TEST LOCATION: Sofia University, Center for Korean Studies

Address: 1303 Sofia79 Todor Alexandrov Blvd. Center for Eastern Languages and Studies, Center for Korean Studies,

 

Difficulty

Section

Subject

Entrance

Exam Start

Exam Ends

Remarks

TOPIK I

1st Section

Listening/Reading

09:10

09:40

11:20

100 min

TOPIK II

1st Section

Listening /Writing

12:20

12:50

14:40

110 min

2nd Section

Reading

15:00

15:10

16:20

70 min

 

 

3. APPLICATION FEE: $ 18 (30 leva)

 

4. APPLICATION PERIOD: January 14, 2019 – January 25, 2019 - Monday – 10.00 – 14.00, Tuesday – 12.00-15.00, Wednesday – 10.00-14.00.

 

LOCATION: Sofia University, Center for Korean Studies

Address: 1303 Sofia79 Todor Aleksandrov Blvd.Center for Eastern Languages and Studies, Center for Korean Studies

 

5. RESULT NOTICE : May 30th, 2019

6. FURTHER INFORMATION: http://www.topik.go.kr

 

 

 

 

 

КУРСОВЕ ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОДГОТОВКА ЗА TOPIK

 

Институт Седжонг (세종학당, Седжонг хактанг) е институция, учредена през 2007 г. от Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея с цел да осигури обучение и информация за хора, които желаят да изучават корейски език и култура. През юли 2013 г. е одобрено създаването на такъв институт и в България. Институтът е кръстен на четвъртия крал на династия Чосон (1392-1910), който създава корейската азбука през 1443 г.

Курсът за подготовка за изпита за определяне на ниво на владеене на корейски език TOPIK ще се проведе в 7 учебни седмици в периода 12 януари - 23 февруари 2019 г. и ще се води от дългогодишни преподаватели от катедра Кореистика към СУ "Св. Климент Охридски".

 

1.    

Подготовка за TOPIK (28 уч. часа по 45 мин.) – събота – 10-13.30 ч.

2.

Подготовка за TOPIK II (28 уч. часа по 45 мин.) – събота – 10-13.30 ч.

 

Цена на курса – 160 лв.

 

Курсът ще се състои при наличие на минимум 10 желаещи за група.

 

Подаването на заявки за участие в курса ще се състои между 10.12. и 19.12.2018 г. на sejong.sofia@gmail.com. Потвърждение за участие кандидатите ще получат на 20.12.2018 г.

 

Адрес:                                                                                                Контакти:

Бул. Тодор Александров 79                                                      sejong.sofia@gmail.com 

София 1303

 

 

 

Конкурс за написване на есе

 

Краен срок за изпращане на есетата - 10 ноември 2018 г.

 

За повече подробности виж плаката.

 

 

 

 

За нуждите на оперативната работа проектът "Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа" обявява конкурс за:

·  Четири стипендии за студенти, обучаващи се за ОКС „магистър”, в размер на 11 * 200 лв. от 01.10.2018 г. до 31.08.2019 г.


Обща сума: 8 800 лв.

Всички кандидати трябва да изпратят молба със свободен текст за участие в конкурса за стипендиите до ръководителя на проекта доц. д-р Со Йънг Ким (kr.project@abv.bg).

Към молбата трябва да бъде приложено препоръчително писмо от преподавател в катедра „Кореистика”. Кандидатите са длъжни да представят мотивационно писмо, в което да обосноват своята работа по проекта „Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа”.

Срокът за кандидатстване е до 30 септември 2018 г. Резултатите от конкурса ще бъдат огласени до 1 октомври 2018 г. 

  

Прочети повече на https://sites.google.com/site/koreanstudiesineasterneurope/konkursi

 

 

 

 

КУРСОВЕ ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК

 

Институт Седжонг (세종학당, Седжонг хактанг) е институция, учредена през 2007 г. от Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея с цел да осигури обучение и информация за хора, които желаят да изучават корейски език и култура. През юли 2013 г. е одобрено създаването на такъв институт и в България. Институтът е кръстен на четвъртия крал на династия Чосон (1392-1910), който създава корейската азбука през 1443 г.

 

Курсовете ще се провеждат в 15 учебни седмици в периода 15 септември – 15 декември 2018 г. и ще се водят от дългогодишни преподаватели от катедра Кореистика към СУ „Св. Климент Охридски“.

 

1.     

Корейски език – ниво 1А (учебник 세종한국어 1) – (4 учебни часа по 45 мин. седмично) – събота – 9.30-13.00 ч. или вторник – 18-21 ч.

2.     

Корейски език – ниво 1В (учебник 세종한국어 2) – (4 уч. часа седмично) – събота – 9.00-12.20 ч.

3.

Корейски език - разговор – (за курсисти, завършили ниво 1А и ниво 1В) – (4 уч. часа седмично) – вторник – 18-21 ч.

4.     

Корейски език – ниво 2А (учебник 세종한국어 3) – (4 уч. часа седмично) – събота – 9.00-12.20 ч.

5.     

Корейски език – ниво 2В (учебник 세종한국어 4) – (4 уч. часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

6.     

Корейски език – ниво 3А (учебник 세종한국어 5) – (4 уч. часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

7.

Корейски език – ниво 4А (учебник 세종한국어 7) – (4 уч. часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

 

 

Цени на курсовете – 220 лв.

В таксата за курсовете по корейски език е включен и учебник.

Местата са ограничени.

 

Подаването на заявки за участие в курсовете ще се състои между 20.08. и 24.08.2018 г. на sejong.sofia@gmail.com. Електронната заявка ще може да бъде изтеглена от настоящата страница в посочения период. Тъй като местата са ограничени, потвърждение за участие в курса кандидатите ще получат до 26.08.2018 г. Таксата за участие в курсовете ще се внася между 30.08. и 1.09.2018 г.

 

Адрес:                                                                                                Контакти:

Бул. Тодор Александров 79                                                        sejong.sofia@gmail.com

 

София 1303 

 

 

 

 

 

Катедра „Кореистика“, СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ обявява конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ в университета „Хангук“, Сеул, Република Корея.

По-подробна информация относно условията за кандидатстване, период на мобилността и грантове може да намерите в посочените линкове:

 

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/students/studies/partner_countries/

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/2018/06/FKNF_2017-1-BG01-KA107-036050_2.pdf

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/2018/01/Ukazania_za_kandidatstvane_KA107.pdf

https://erasmus.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/2018/01/Dokumenti-za-kandidatstvane_KA-107.pdf

 

Краен срок за кандидатстване: 25 юни 2018 г.

 

Център по кореистика 1303 София, бул. "Тодор Александров" 79.

Документите се приемат в библиотеката на катедра „Кореистика”, ет. 2.

Работно време:  вторник и четвъртък - 10 - 13 ч.

Кандидатите могат да изпращат сканирано копие на следния адрес: zaburtova@uni-sofia.bg

ас. д-р Мирослава Забуртова,

Еразъм + координатор,

ФКНФ, катедра „Кореистика” 

 

 

 

 

На 26 май 2018 г. предстои да се насладим на петото издание на Ден на корейската култура, организиран от студенти в специалност Кореистика към Центъра за източни езици и култури на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Събитието ще се състои от две части:

 

Първа част

Уъркшопи

Пробване на ханбок;

Традиционни корейски игри;

Корейската азбука хангъл;

 

Начало:

14.30 ч. в сградата на Центъра по кореистика към ЦИЕК

 

Втора част

Концерт

Изпълнения на студенти от катедра Кореистика;

Постановка на пиеса по традиционна корейска приказка;

Специално участие на изпълнителя на традиционна корейска музика

Но Сухуан от Република Корея.

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА НА ЦЕНТЪРА ЗА ТРАДИЦИОННА МУЗИКА В НАМДО 남도 국악원

 

Съдържание на програмата: Обучение по традиционни корейски барабани самулнори и традиционен танц сангмо

Период: 26 август – 9 септември 2018 г.

Центърът за традиционна музика поема участието в програмата, нощувките и храната по време на програмата, транспорта от летище Инчон до Центъра за традиционна музика в Намдо, както и двудневна екскурзия в околностите на Намдо

Срок за подаване на заявления за програмата: 17 март 2018 г.

Заявленията се подават на sejong.sofia@gmail.com.

 

Право на участие имат курсистите на Институт Седжонг-София, които посещават занятията по традиционни корейски барабани в периода март-юни 2018 г. При необходимост ще бъде направена селекция, като за програмата ще бъдат избрани най-добре представилите се на занятията курсисти.

 

 

 

 

  

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2018/2019 година

 

СУ "Св. Климент Охридски" обявява конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма "Еразъм+" през академичната 2018/2019 г.

 

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа: 20 февруари - 06 март 2018 г. (17.00 ч.)

 

За повече информация виж тук.

 

 

 

 

 

КУРСОВЕ ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК

 

Институт Седжонг (세종학당, Седжонг хактанг) е институция, учредена през 2007 г. от Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея с цел да осигури обучение и информация за хора, които желаят да изучават корейски език и култура. През юли 2013 г. е одобрено създаването на такъв институт и в България. Институтът е кръстен на четвъртия крал на династия Чосон (1392-1910), който създава корейската азбука през 1443 г.

 

Курсовете ще се провеждат в 15 учебни седмици в периода 24 февруари – 30 юни 2018 г. и ще се водят от дългогодишни преподаватели от катедра Кореистика към СУ „Св. Климент Охридски“.

 

1.     

Корейски език – ниво 1А (учебник 세종한국어 1) – (4 учебни часа по 45 мин. седмично) – събота – 9.30-13.00 ч. или вторник – 18-21 ч.

2.     

Корейски език – ниво 1В (учебник 세종한국어 2) – (4 уч. часа седмично) – събота – 9.00-12.20 ч. или вторник – 18-21 ч.

3.     

Корейски език – ниво 2А (учебник 세종한국어 3) – (4 уч. часа седмично) – събота – 9.00-12.20 ч.

4.     

Корейски език – ниво 2В (учебник 세종한국어 4) – (4 уч. часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

5.     

Корейски език – ниво 3А (учебник 세종한국어 5) – (4 уч. часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

6.

Корейски език – ниво 3B (учебник 세종한국어 6) – (4 уч. часа седмично) – събота – 13.40-17.00 ч.

 

 

Цени на курсовете – 220 лв.

В таксата за курсовете по корейски език е включен и учебник.

Местата са ограничени.

 

Подаването на заявки за участие в курсовете ще се състои между 5.02. и 10.02.2018 г. на sejong.sofia@gmail.comЕлектронната заявка ще може да бъде изтеглена от настоящата страница в посочения период. Тъй като местата са ограничени, потвърждение за участие в курса кандидатите ще получат до 12.02.2018 г. Таксата за участие в курсовете ще се внася между 15.02. и 17.02.2018 г.

 

Адрес:                                                                                       Контакти:

Бул. Тодор Александров 79                                                  sejong.sofia@gmail.com 

София 1303 

 

 

 

 

 

Изпит за степен на владеене на корейски език TOPIK

 

 

Центърът по Кореистика

към Софийския университет “Св. Климент Охридски”

със съдействието

на Корейското посолство в Република България

и

Институт Седжонг – София

организират

 

изпит за степен на владеене на корейски език

TOPIK №57

 

Дата на провеждане на изпита:     14 април 2018 г.

 

TOPIK I                       9.40 – 11.20

TOPIK II                     12.50 – 14.40, 15.10 – 16.20

 

 

Група

Сесия

Предмет

Влизане в залата

Начало

Край

Времетраене

TOPIK I

 

1교시

듣기/읽기

09.10

09.40

11.20

100 мин.

TOPIK II

1교시

듣기/쓰기

12.20

12.50

14.40

110 мин.

2교시

읽기

15.00

15.10

16.20

70 мин.

 

Място на провеждане на изпита: Център за източни езици и култури

 

Право на участие имат български и чужди граждани (изключение правят корейските граждани с постоянно местожителство в Корея), които притежават един от следните документи за самоличност: лична карта, задграничен паспорт, лична карта на чужденец, шофьорска книжка.

 

Формулярите за участие ще могат да се подават в понеделник – 10-14 ч., вторник – 12-15 ч., сряда 10-14 ч. в библиотеката на Центъра по кореистика (бул. Тодор Александров №79) в периода между 15.01. и 26.01.2018 г. При попълване на документите са необходими две паспортни снимки (3х4 см).

 

Такса за участие: 30 лева

 

Забележка: Не е задължително формулярите да се подават лично.

 

Дата на обявяване на резултатите: 24 май 2018 г.

 

 

За повече информация: http://www.topik.go.kr

 

 

 

 

NOTICE FOR THE 57th TEST OF PROFICIENCY IN KOREAN,

Sofia University, Embassy of Republic of Korea, Institute Sejong - Sofia

 

 

1. TEST DATE : APRIL 14, 2018 (Saturday) 9:40~16:20

 TOPIK I: 9:40 - 11:20
 TOPIK II: 12:50 - 14:40, 15:10 - 16:20 

2. TEST LOCATION: Sofia University, Center for Korean Studies

Address: 1303 Sofia, 79 Todor Aleksandrov Blvd., Center for Eastern Languages and Studies, Center for Korean Studies,

 

Difficulty

Section

Subject

Entrance

Exam Start

Exam Ends

Remarks

TOPIK I

1st Section

Listening/Reading

09:10

09:40

11:20

100 min

TOPIK II

1st Section

Listening /Writing

12:20

12:50

14:40

110 min

2nd Section

Reading

15:00

15:10

16:20

70 min

 

 

3. APPLICATION FEE: $ 18 (30 leva)

 

4. APPLICATION PERIOD: January 15, 2018January 26, 2018 - Monday – 10.00 – 14.00, Tuesday – 12.00-15.00, Wednesday – 10.00-14.00.

 

LOCATION: Sofia University, Center for Korean Studies

Address: 1303 Sofia, 79 Todor Aleksandrov Blvd., Center for Eastern Languages and Studies, Center for Korean Studies

 

5. RESULT NOTICE : May 24th, 2018 

6. FURTHER INFORMATION: http://www.topik.go.kr

 

 

 

 

 

КУРСОВЕ ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОДГОТОВКА ЗА TOPIK

 

Институт Седжонг (세종학당, Седжонг хактанг) е институция, учредена през 2007 г. от Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея с цел да осигури обучение и информация за хора, които желаят да изучават корейски език и култура. През юли 2013 г. е одобрено създаването на такъв институт и в България. Институтът е кръстен на четвъртия крал на династия Чосон (1392-1910), който създава корейската азбука през 1443 г.

Курсът за подготовка за изпита за определяне на ниво на владеене на корейски език TOPIK ще се проведе в 7 учебни седмици в периода 6 януари - 17 февруари 2018 г. и ще се води от дългогодишни преподаватели от катедра Кореистика към СУ "Св. Климент Охридски".

 

1.    

Подготовка за TOPIK I (28 уч. часа по 45 мин.) – събота – 10-14 ч.

2.

Подготовка за TOPIK II (28 уч. часа по 45 мин.) – събота – 10-14 ч.

 

Цена на курса – 160 лв.

 

Курсът ще се състои при наличие на минимум 10 желаещи за група.

 

Подаването на заявки за участие в курса ще се състои между 4.12. и 14.12.2017 г. на sejong.sofia@gmail.com. Потвърждение за участие кандидатите ще получат на 15.12.2017 г.

 

Адрес:                                                                                                Контакти:

Бул. Тодор Александров 79                                                      sejong.sofia@gmail.com 

София 1303

 

 
 

 

 

На 15-ти ноември в Столична библиотека ще се състои откриването на табелата на Корейския кът, изработена лично от световноизвестния корейски художник Канг Ик-джунг. И за да превърнем събитието в истински празник, Посолството на Р Корея и Корейския кът обявяват конкурс за най-добра калиграфия. Участниците трябва да изпишат своя любима дума, фраза,изречение или кей поп група на Хангъл във формат А4. Очакваме творбите ви в Корейския кът до 10 ноември. Всички те ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на Корейския кът, където с гласуване читателите ще определят победителите. Наградите ще бъдат връчени след церемонията лично от Н. Пр. Шин Бунам, посланик на Р Корея и г-жа Юлия Цинзова, директор на Столична библиотека.

Молим участниците да се придържат към кратки форми и да спазят изискването за калиграфско изписване.

 

 

 

 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“,

Столична библиотека

и Институт за преводна дейност в Корея

обявяват

 

КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ

 

Върху разказа „Подземно село“ на Канг Кьон-е от „Антология Корейски разкази“, в превод на Яница Иванова и Со Йънг Ким.

Регистрациите за участие ще се приемат на emailkoreacornerbg@gmail.com или в Корейския кът на Столична библиотека (пл. „Славейков“№ 4, ет.4, ст. 412) до 19 октомври, 2017 г. и трябва да включват: три имена, възраст, професия, телефон и email за контакт. След подаване на заявка, всички участници ще получат файл с разказа или могат да ползват книгата в Корейския кът. Есетата трябва да са написани на български език, с обем от 1 до 5 машинописни страници и да са придружени от информацията, която вече е подадена при регистрацията. Есетата се приемат до 19 ноември. В края на ноември ще се проведе тържествена церемония по награждаване на победителите в конкурса.

 

Награди:

 

ПЪРВА НАГРАДА (1) Смартфон Samsung

ВТОРА НАГРАДА (4) Смартфон Samsung

ТРЕТА НАГРАДА (5) ваучера за покупка на книги на стойност 40 лв.

 

 

За допълнителна информация:

Боряна Янкова, тел. 02 8015 950, 0899548426

 

 

 

 

Посолството на Република Корея в България има удоволствието да Ви покани на

 

Пети българо-корейски приятелски концерт

 

С участието на

 

I Maestri и Bella Voce

 

Сряда, 18-ти Октомври, 19.00 в зала България, гр. София

<вход свободен>

 

Вокалната група “I Maestri”, чието има означава “master artists” е спечелила множество награди и за пръв път ще изпълни пред българска публика интригуващ репертоар обхващащ дългата история на хоровото изкуство, включваща България и Корея. Съвместно с вокалния ансамбъл Bella Voce, те ще създадат незабравима празнична и приятелска атмосфера.

 

 

 

 

КУРСОВЕ ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

 

Институт Седжонг (세종학당, Седжонг хактанг) е институция, учредена през 2007 г. от Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея с цел да осигури обучение и информация за хора, които желаят да изучават корейски език и култура. През юли 2013 г. е одобрено създаването на такъв институт и в България. Институтът е кръстен на четвъртия крал на династия Чосон (1392-1910), който създава корейската азбука през 1443 г.

 

Курсовете ще се провеждат в 15 учебни седмици в периода 16 септември – 16 декември 2017 г. и ще се водят от дългогодишни преподаватели от катедра Кореистика към СУ „Св. Климент Охридски“.

 

1.     

Корейски език – ниво 1А (учебник 세종한국어 1) – (4 учебни часа по 45 мин. корейски език седмично) – събота – 9.30-13.30 ч. или сряда – 18-21 ч.

2.     

Корейски език – ниво 1В (учебник 세종한국어 2) – (4 уч. часа седмично - 3 уч. часа по 50 мин. – корейски език и 1 уч. час от 60 мин. – корейска култура – теоретични и практически занятия) – събота – 9.30-13.30 ч.

3.     

Корейски език – ниво 2А (учебник 세종한국어 3) – (4 уч. часа седмично - 3 уч. часа по 50 мин. – корейски език и 1 уч. час от 60 мин. – корейска култура – теоретични и практически занятия) – събота – 9.30-13.30 ч.

4.     

Корейски език – ниво 2В (учебник 세종한국어 4) – (4 уч. часа седмично - 3 уч. часа по 50 мин. – корейски език и 1 уч. час от 60 мин. – корейска култура – теоретични и практически занятия) – събота – 12.30-16.30 ч.

5.     

Корейски език – ниво 3А (учебник 세종한국어 5) – (4 уч. часа седмично - 3 уч. часа по 50 мин. – корейски език и 1 уч. час от 60 мин. – корейска култура – теоретични и практически занятия) – събота – 12.30-16.30 ч.

 

※ В часовете по корейска култура са включени разнообразни занятия, сред които традиционни корейски барабани, готвене на корейска храна, калиграфия, К-поп танци и др. Възможно е и записване за часовете единствено по корейска култура.

 

Цени на курсовете по корейски език и култура – 220 лв.

Цена на курса по корейска култура – 80 лв.

В таксата за курсовете по корейски език е включен и учебник.

Местата са ограничени.

 

Подаването на заявки за участие в курсовете ще се състои между 21.08. и 25.08.2017 г. на sejong.sofia@gmail.comЕлектронната заявка ще може да бъде изтеглена от настоящата страница в посочения период. Тъй като местата са ограничени, потвърждение за участие в курса кандидатите ще получат до 27.08.2017 г. Таксата за участие в курсовете ще се внася между 31.08. и 2.09.2017 г.

 

Адрес:                                                                                                Контакти:

Бул. Тодор Александров 79, ет. 2, ст. 121                               sejong.sofia@gmail.com 

София 1303 

 

 

 

 

За нуждите на оперативната работа по проекта "Изграждане на обща образователно-изследователска система, с цел установяване и разпространение на Кореистиката в Източна Европа" ще бъде обявен конкурс за:
  • Стипендии за магистранти, обучаващи се в специалност "Кореистика", в размер на 200 лв. ежемесечно през учебната 2017/2018 година.

Всички кандидати ще трябва да изпратят молба със свободен текст за участие в конкурса за стипендиите до ръководителя на проекта доц. д-р Со Йънг Ким (kr.project@abv.bg). 

 

Към молбата ще трябва да бъдат приложени декларация за средния успех от предходните години и държавните изпити, а също мотивационно писмо, в което кандидатите да обосноват своята работа по проекта. 

 

Сайт на проекта

 

Магистърски програми на ФКНФ - Описание на магистърска програма на специалност Кореистика "Общество и култура на Корея"

 

 

 

 

ИНСТИТУТ СЕДЖОНГ-СОФИЯ обявява ЛЕТЕН КУРС

 

КОРЕЙСКИ ЕЗИК – РАЗГОВОРИ

 

 

Период на провеждане – 4-8 юли 2017 г.

Място на провеждане – бул. Тодор Александров 79, Център по кореистика, ет. 1, зала 111

 

Летният курс ще бъде воден от гост-лектори – преподаватели и студенти от университета Инха, Република Корея.

 

Теми

4 юли, вторник, 18.00-21.30 ч.         Корейски език чрез К-поп – 2 учебни часа

                                                            Корейски език чрез игри – 2 уч. ч.

5 юли, сряда, 18.00-21.30 ч.             Корейски език чрез сериали – 2 уч. ч.

Корейска култура (한지공예 - създаване на фигури от хартия) - 2 уч. ч.

6 юли, четвъртък, 18.00-21.30 ч.     Корейски език чрез К-поп – 2 уч. ч.

                                                            Корейски език чрез игри – 2 уч. ч.

7 юли, петък, 18.00-21.30 ч.             Корейски език чрез игри – 2 уч. ч.

                                                            Корейска култура (Таекуондо) – 2 уч. ч.

8 юли, събота, 10.00-14.00 ч.      Екскурзия до Витоша (пикник, разходка, дейности по опазване на околната среда) – 4 часа.

 

За курса са необходими начални знания по корейски език.

Цена на курса – 100 лв.

Местата са ограничени.

 

Подаването на заявки за участие в курсовете ще се състои до 22.06.2017 г. на sejong.sofia@gmail.com. Потвърждение за участие в курса кандидатите ще получат до 23.06.2017 г. Таксата за участие в курсовете ще се внася на 24.06.2017 г. в Центъра по кореистика.

 

 

 

 

 

º Събитие: Конкурс за есе на катедра "Кореистика" към Софийския университет през 2017 г.
 
º Дата на конкурса за есе: 18 май 2017 г. (четвъртък),  10:00 - 15:00 ч.
 
º Място на конкурса за есе: Ще ви информираме допълнително
 
º Участници: Студенти от катедра "Кореистика" към Софийския университет
 
º График на конкурса за есе:
               10:00 - 12:00 Писане
               12:00 - 14:30 Оценяване
               14:30 - 15:00 Награждаване
 
                               (Специално изпълнение: И Де Уон, Национален център за корейска традиционна музика)
                               (Томбола)
 
º Темата на есето ще съобщим в деня на събитието 
 
º Размер на есето: Неограничен (в рамките на 110 минути)
 
º Критерии за оценяване: 
структура на текста и способност да се работи с думите (40 точки); 
интересен текст (20 точки); 
правопис (10), разделно писане (10), пунктуация (10) (30 точки); 
размер на текста (10 точки)
 
º Награди (осем)
Първи курс: Първа награда - стипендия 50 лева, втора награда - книга
Втори курс: Първа награда - стипендия 100 лева, втора награда - книга
Трети курс: Първа награда - стипендия 100 лева, втора награда - книга
Четвърти курс: Първа награда - стипендия 200 лева, втора награда - книга
 

º Внимание: Оценката от конкурса за есе е отражение на оценката за "писане" 

 

 

 

 

Относно: Номиниране на подходяща кандидатура за служител по търговско-икономическите въпроси към посолството на Република България в Република Корея
 
Министерството на икономиката ръководи дейността на Службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите представителства на България в чужбина (СТИВ). Служителите по търговско-икономическите въпроси се назначават от министъра на икономиката, съгласувано с министъра на външните работи, като за срока на командироване  (мандата на работа) придобиват временно дипломатически ранг. Служителите по търговско-икономическите въпроси се ръководят от министъра на икономиката, като изпълняват и непосредствени задачи под ръководството на ръководителя на дипломатическата мисия. Основните функции и задачи на търговско-икономическите представители са свързани с развитие на двустранно-търговско-икономически отношения с приемащата държава,  подпомагане на българските компании за представяне на техните продукти и услуги на чужди пазари и установяване на контакти, привличане на инвестиции и представяне на потенциала на страна като туристическа дестинация. Все по-голяма част от задачите на СТИВ са свързани с непосредствено взаимодействие с българските бизнес организации и конкретни компании, които търсят съдействие.
 
Кандидатите за Служители в Службите по търговско-икономическите въпроси следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания: 
 
- Образователна степен - висше - магистър, придобито в областта на социалните, стопанските, правните, техническите науки и науките свързани със сигурността и отбраната, съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления;
 
- Отлично владеене писмено и говоримо на корейски език и/или английски език; 
 
- Минимален трудов или служебен стаж от 6 години;
 
- Опит в областта на външноикономическите отношения - минимум 4 години; 
 
- Познания относно икономическото развитие на Южна Корея, развитието на външноикономическите отношения на тази страна, както и на двустранните отношения на Република България с нея; 
 
- Познания върху нормативната уредба и международни задължения на Република България, свързани със спецификата на работата в СТИВ, вкл. режим на инвестиции и инвестиционно дейност, търговска политика, митническа политика; 
 
- Познание относно политиката на ЕС към Южна Корея и съответната договорно-правна база на ЕС с тази страна; 
 
- Познания относно функциите и дейността на Министерство на икономиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Българската агенция за инвестиции, осъществяващи дейности в областта на международното икономическо сътрудничество; 
 
- Добра компютърна грамотност (MS Office, Power Point); 
 
- Комуникативни умения и способност, знания и умения да планира и организира работата си;
 
- Необходимо е кандидатите да имат българско гражданство и да нямат друго гражданство освен на държава -членка на Европейски съюз. 
 
За контакти: 
гр. София 1052, ул. "Славянска" N8 
Тел: 02 940 7001
Факс: 02 987 21 90, 02 981 99 70

e-mail: e-docs@mi.government.bg 

 

 

 

 

КУРСОВЕ ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА

 

Институт Седжонг (세종학당, Седжонг хактанг) е институция, учредена през 2007 г. от Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея с цел да осигури обучение и информация за хора, които желаят да изучават корейски език и култура. През юли 2013 г. е одобрено създаването на такъв институт и в България. Институтът е кръстен на четвъртия крал на династия Чосон (1392-1910), който създава корейската азбука през 1443 г.

 

Курсовете ще се провеждат в 15 учебни седмици в периода 25 февруари – 24 юни 2017 г. и ще се водят от дългогодишни преподаватели от катедра Кореистика към СУ „Св. Климент Охридски“.

 

1.     

Корейски език – ниво 1А (учебник 세종한국어 1) – (4 учебни часа по 45 мин. корейски език седмично) – събота – 9.30-13.30 ч. или сряда – 18-21 ч.

2.     

Корейски език – ниво 1В (учебник 세종한국어 2) – (4 уч. часа седмично - 3 уч. часа по 50 мин. – корейски език и 1 уч. час от 60 мин. – корейска култура – теоретични и практически занятия) – събота – 9.30-13.30 ч.

3.     

Корейски език – ниво 2А (учебник 세종한국어 3) – (4 уч. часа седмично - 3 уч. часа по 50 мин. – корейски език и 1 уч. час от 60 мин. – корейска култура – теоретични и практически занятия) – събота – 9.30-13.30 ч.

4.     

Корейски език – ниво 2В (учебник 세종한국어 4) – (4 уч. часа седмично - 3 уч. часа по 50 мин. – корейски език и 1 уч. час от 60 мин. – корейска култура – теоретични и практически занятия) – събота – 12.30-16.30 ч.

5.     

Корейски език – ниво 3А (учебник 세종한국어 5) – (4 уч. часа седмично - 3 уч. часа по 50 мин. – корейски език и 1 уч. час от 60 мин. – корейска култура – теоретични и практически занятия) – събота – 12.30-16.30 ч.

 

Цени на курсовете – 220 лв.

В таксата за курсовете по корейски език е включен и учебник.

Местата са ограничени.

 

Подаването на заявки за участие в курсовете ще се състои между 6.02. и 10.02.2017 г. на sejong.sofia@gmail.comЕлектронната заявка ще може да бъде изтеглена от настоящата страница в посочения период. Тъй като местата са ограничени, потвърждение за участие в курса кандидатите ще получат до 13.02.2017 г. Таксата за участие в курсовете ще се внася между 16.02. и 18.02.2017 г.

 

Адрес:                                                                                                Контакти:

Бул. Цариградско шосе 125, бл. 2, ст. 118                                   sejong.sofia@gmail.com

 

София 1113 

 

 

 

 

Институт Седжонг – София

със съдействието

на Посолството на Република Корея в България

и катедра Кореистика към Софийския университет

“Св. Климент Охридски”

организират

 

изпит за степен на владеене на корейски език

S-TOPIK №51

 

Дата на провеждане на изпита:     18 март 2017 г.

 

TOPIK I                       9.40 – 11.20

TOPIK II                     12.50 – 14.40, 15.10 – 16.20

 

 

Група

Сесия

Предмет

Влизане в залата

Начало

Край

Времетраене

TOPIK I

 

1교시

듣기/읽기

09.10

09.40

11.20

100 мин.

TOPIK II

1교시

듣기/쓰기

12.20

12.50

14.40

110 мин.

2교시

읽기

15.00

15.10

16.20

70 мин.

 

Място на провеждане на изпита: Център за източни езици и култури

 

Право на участие имат български и чужди граждани (изключение правят корейските граждани с постоянно местожителство в Корея), които притежават един от следните документи за самоличност: лична карта, задграничен паспорт, лична карта на чужденец, шофьорска книжка.

 

Формулярите за участие ще могат да се подават в понеделник – 9.30-12.30 ч., вторник – 9.30-11 ч., 12-13 ч., сряда 9.30 11 ч. и петък – 11-13 ч. в библиотеката на Центъра по кореистика (бул. Тодор Александров №79) в периода между 3.01. и 10.01.2017 г. включително. При попълване на документите са необходими две паспортни снимки (3х4 см).

 

Такса за участие: 30 лева

 

Забележка: Не е задължително формулярите да се подават лично.

 

Дата на обявяване на резултатите: 20 април 2017 г.

 

 

За повече информация: http://www.topik.go.kr

 

 

 

 

THE 51st TEST OF PROFICIENCY IN KOREAN (S -TOPIK)

 

 

NOTICE FOR THE 51st TEST OF PROFICIENCY IN KOREAN ( S-TOPIK),

Institute Sejong - Sofia, Embassy of Republic of Korea, Sofia University

 

 

1. TEST DATE : MARCH 18, 2017 (Saturday) 9:40~16:20

 TOPIK I: 9:40 - 11:20
 TOPIK II: 12:50 - 14:40, 15:10 - 16:20 

2. TEST LOCATION: Sofia University, Center for Korean Studies

Address: 1303 Sofia, 79 Todor Aleksandrov Blvd., Center for Eastern Languages and Studies, Center for Korean Studies

 

Difficulty

Section

Subject

Entrance

Exam Start

Exam Ends

Remarks

TOPIK I

1st Section

Listening/Reading

09:10

09:40

11:20

100 min

TOPIK II

1st Section

Listening /Writing

12:20

12:50

14:40

110 min

2nd Section

Reading

15:00

15:10

16:20

70 min

 

 

3. APPLICATION FEE: $ 17 (30 leva)

 

4. APPLICATION PERIOD: January 3th, 2017January 10th, 2017 - Monday – 9.30 – 12.30, Tuesday – 9.30-11, 12-13, Wednesday – 9.30 – 11, Friday – 11-13.

 

LOCATION: Sofia University, Center for Korean Studies

Address: 1303 Sofia, 79 Todor Aleksandrov Blvd., Center for Eastern Languages and Studies, Center for Korean Studies

 

5. RESULT NOTICE : April 20th, 2017 

6. FURTHER INFORMATION: http://www.topik.go.kr

 

 

 

 

 

КУРСОВЕ ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК ЗА ПОДГОТОВКА ЗА S-TOPIK

 

Институт Седжонг (세종학당, Седжонг хактанг) е институция, учредена през 2007 г. от Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея с цел да осигури обучение и информация за хора, които желаят да изучават корейски език и култура. През юли 2013 г. е одобрено създаването на такъв институт и в България. Институтът е кръстен на четвъртия крал на династия Чосон (1392-1910), който създава корейската азбука през 1443 г.

 

Курсът за подготовка за изпита за определяне на ниво на владеене на корейски език S-TOPIK ще се проведе в 7 учебни седмици в периода 14 януари – 25 февруари 2017 г. и ще се води от дългогодишни преподаватели от катедра Кореистика към СУ „Св. Климент Охридски“.

 

1.     

Подготовка за S-TOPIK I (28 уч. часа по 45 мин.) – събота – 10-14 ч.

 

Цена на курса – 160 лв.

 

Курсът ще се състои при наличие на минимум 8 желаещи за група.

 

Подаването на заявки за участие в курса ще се състои между 12.12. и 27.12.2016 г. на sejong.sofia@gmail.com. Потвърждение за участие кандидатите ще получат до 28.12.2016 г. 

 

Адрес:                                                                                                Контакти: 

Бул. Цариградско шосе 125, бл. 2, ст. 118                                   sejong.sofia@gmail.com

София 1113 

 

 

 
 

Покана за публична лекция

 
Имаме удоволствието да ви поканим на лекцията "Тайната на корейското благоденствие" на Н. Пр. Шин Бунам, посланик на Република Корея в България.
 
Лекцията ще се състои на 2 декември, петък, от 16.30 до 18.00 ч. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“.
 
Лекцията ще бъде изнесена на английски език и ще бъде последвана от сесия въпроси и отговори. Ще бъде осигурен превод само на сесията въпроси и отговори.

 

 

Invitation to a Public Lecture

 
We are pleased to invite you to a lecture by H.E. SHIN Boonam, Ambassador of the Republic of Korea to Bulgaria, titled “The Secret of the Korean Prosperity”.
 
The lecture will take place on Friday, 2 December, from 16.30 to 18.00 in Aula Magna Hall of the Sofia University, Rector’s Building.
 
The lecture will be held in English and will be followed by Q&A session. Translation will be provided only for the Q&A.

 

плакат

 

 

 

 

КУРСОВЕ ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК

 

Институт Седжонг (세종학당, Седжонг хактанг) е институция, учредена през 2007 г. от Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея с цел да осигури обучение и информация за хора, които желаят да изучават корейски език и култура. През юли 2013 г. е одобрено създаването на такъв институт и в България. Институтът е кръстен на четвъртия крал на династия Чосон (1392-1910), който създава корейската азбука през 1443 г.

 

Курсовете ще се провеждат в 15 учебни седмици в периода септември – декември 2016 г. и ще се водят от дългогодишни преподаватели от катедра Кореистика към СУ „Св. Климент Охридски“.

 

1.     

Корейски език – ниво 1А (учебник 세종한국어 1) – (60 уч. часа по 45 мин.) – събота – 10-14 ч., сряда – 18-21 ч.

2.     

Корейски език – ниво 1В (учебник 세종한국어 2) – (60 уч. ч.) – събота – 10-14 ч.

3.     

Корейски език – ниво 2А (учебник 세종한국어 3) – (60 уч. ч.) – събота – 10-14 ч.

4.     

Корейски език – ниво 2В (учебник 세종한국어 4) – (60 уч. ч.) – събота – 10-14 ч.

5.     

Корейски език – ниво 3А (учебник 세종한국어 5) – (60 уч. ч.) – вторник – 18-21 ч.

 

Цени на курсовете – 210 лв.

В таксата за курсовете по корейски език е включен и учебник.

Местата са ограничени.

 

Подаването на заявки за участие в курсовете ще се състои между 22.08. и 26.08.2016 г. на sejong.sofia@gmail.com. Електронната заявка ще може да бъде изтеглена от настоящата страница в посочения период. Тъй като местата са ограничени, потвърждение за участие в курса кандидатите ще получат до 28.08.2016 г. Таксата за участие в курсовете ще се внася между 1.09. и 3.09.2016 г.

 

Адрес:                                                                                                Контакти:

Бул. Цариградско шосе 125, бл. 2, ст. 118                                   sejong.sofia@gmail.com

София 1113 

 

 

 

 

ДЕН НА КОРЕЙСКАТА КУЛТУРА 2016 

 

На 12 юни 2016 г. за трета поредна година в Центъра по кореистика се проведе Ден на корейската култура, организиран от студентите от специалност Кореистика към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

 

Ето я и поканата за събитието - 

 

 

 

Здравейте, приятели! ^^

За трета поредна година специалност "Кореистика" в Софийски Университет "Св. Климент Охридски" организира Ден на корейската култура. 

Бихме искали да ви поканим да споделите с нас този прекрасен ден и да вкусите цветовете на приказна Корея! 

Вашето присъствие ще бъде изключително удоволствие за нас! : )

Очакваме ви! 

Дата: 12 юни 2016 г.

Час: от 11:30 ч.

Място: София 1303, Център за източни езици и култури, бул. „Тодор Александров“ 79 (на входа на метростанция "Опълченска")

 

 

 

 

사물놀

 

САМУЛНОРИ

Занятия по традиционни корейски барабани

 

9 – 21 май 2016 г.

16.00-21.00 ч., зала „Емил Боев“, Циек

21 май 2016 г. – 15.00-17.00 ч. – представяне на усвоените умения

 

Занятията ще се провеждат всеки ден в посочения период (включително събота, 14 май и неделя, 15 май) и са предвидени за преподаватели от катедра Кореистика, учители от корейското училище, студенти-кореисти и курсисти на Институт Седжонг-София, като те ще бъдат разпределени в отделни групи.

 

Плакат

 

 

 

 

Софийски Университет Св. Климент Охридски,

Столична библиотека

и Институтът за преводна дейност в Корея

 

обявяват

 

КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ

Върху разказа „Ключ“ от „Разговор с непознат. Четири разказа“ на Ън Хикьон,

в превод на Яница Иванова и Со Йънг Ким. 

 

Условия за участие: Есетата трябва да бъдат написани на български език, с обем от 1 до 5 машинописни страници и да са придружени от информацията, която вече е подадена при регистрацията. Авторите да са български граждани.

 

Първа награда: (1) Samsung Galaxy S7

Втора награда: (4) мобилни телефона Samsung

Трета награда: (10) Ваучера за покупка на книги на стойност 50 лв.

15 КНИГИ „Разговор с непознат. Четири разказа“.

 

Регистрациите за участие ще се приемат на email: koreacornerbg@gmail.com или в Корейския кът на Столична библиотека до 12 май 2016 г.

 

За повече информация виж плаката

 

 

 

 

На 19 март 2016 г. в Центъра по кореистика за шести път в България се проведе изпитът за определяне на ниво на владеене на корейски език S-TOPIK. Резултатите ще бъдат обявени на 21 април 2016 г. на официалния сайт на TOPIK. 

 

 

 

 

На 22 февруари 2016 г. в Центъра по кореистика се проведе Международна конференция по кореистика. Приветствени слова произнесоха доц. д-р Ким Со Йънг, посланикът на Република Корея в България г-н Шин Менг-хо и директорът на Центъра по кореистика проф. дфн Александър Федотов. В конференцията участваха преподаватели и изследователи от България, Корея и Румъния. 

 

Повече информация можете да намерите тук.

 

 

 

 

КУРСОВЕ ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК

 

Институт Седжонг (세종학당, Седжонг хактанг) е институция, учредена през 2007 г. от Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея с цел да осигури обучение и информация за хора, които желаят да изучават корейски език и култура. През юли 2013 г. е одобрено създаването на такъв институт и в България. Институтът е кръстен на четвъртия крал на династия Чосон (1392-1910), който създава корейската азбука през 1443 г.

 

Курсовете ще се провеждат в 15 учебни седмици в периода март - юни 2016 г. и ще се водят от дългогодишни преподаватели от катедра Кореистика към СУ "Св. Климент Охридски".

 

1.     

Корейски език – ниво 1А (учебник 세종한국어 1) – (60 уч. часа по 45 мин.) – събота – 10-14 ч., сряда – 18-21 ч.

2.     

Корейски език – ниво 1В (учебник 세종한국어 2) – (60 уч. ч.) – събота – 10-14 ч.

3.     

Корейски език – ниво 2А (учебник 세종한국어 3) – (60 уч. ч.) – събота – 10-14 ч.

4.     

Корейски език – ниво 2В (учебник 세종한국어 4) – (60 уч. ч.) – събота – 10-14 ч.

5.     

Корейски език – ниво 3А (учебник 세종한국어 5) – (60 уч. ч.) – събота – 10-14 ч., вторник – 18-21 ч.

6.     

Корейски език – ниво 3В (учебник 세종한국어 6) - (60 уч. ч.) – понеделник – 18-21 ч.

7.     

Корейски език за деца (9-10 години) (30 уч. ч.) – събота – 13.30-15.00 ч.

 

      Цени на курсовете (нива 1А, 1В, 2А, 2В, 3А, 3В) - 210 лв.

      Корейски език за деца - 230 лв.

 

      В таксата за курсовете по корейски език е включен и учебник.

      (Курсът за деца няма да има учебник, а ще ползва учебни помагала и материали, които ще бъдат предоставяни от преподавателя.)

 

      Местата са ограничени.

 

      Подаването на заявки за участие в курсовете ще се състои между 8.02. и 12.02.2016 г. на sejong.sofia@gmail.com. Електронната заявка ще може да бъде изтеглена от настоящата страница в посочения период. Тъй като местата са ограничени, потвърждение за участие в курса кандидатите ще получат до 14.02.2016 г. Таксата за участие в курсовете ще се внася между 18.02. и 20.02.2016 г.

 

Адрес:                                                                                                Контакти:

Бул. Цариградско шосе 125, бл. 2, ст. 118, София 1113 sejong.sofia@gmail.com

 

 

 

 

 

Ариранг

 

Лекция върху съвременната корейска литература

Проф. Чонг У Тхек

 

 

Място: Зала 2, Център по кореистика

Дата и час: 13 януари 2016 г., 16.30-18.00 ч.

 

Проф. Чонг У Тхек е преподавател в катедра Корейски език и литература в университета Сонггюнгуан, Сеул, Република Корея.

 

Плакат 

 

 

 

 

Изпит за степен на владеене на корейски език S-TOPIK

 

 

Институт Седжонг – София

със съдействието

на Корейското посолство в Република България

и катедра Кореистика към Софийския университет

“Св. Климент Охридски”

организират

 

изпит за степен на владеене на корейски език

S-TOPIK

 

Дата на провеждане на изпита:     19 март 2016 г.

 

TOPIK I                       9.30 – 11.10

TOPIK II                     12.30 – 14.20, 14.50 – 16.00

 

 

Група

Сесия

Предмет

Влизане в залата

Начало

Край

Времетраене

TOPIK I

 


1교시


듣기/읽기


09.10


09.30


11.10


100 мин.

TOPIK II


1교시


듣기/쓰기


12.10


12.30


14.20


110 мин.


2교시


읽기


14.40


14.50


16.00


70 мин.

 

Място на провеждане на изпита: Център за източни езици и култури

 

Право на участие имат български и чужди граждани (изключение правят корейските граждани), които притежават един от следните документи за самоличност: лична карта, задграничен паспорт, лична карта на чужденец, шофьорска книжка.

 

Формулярите за участие ще могат да се попълнят в понеделник - 12-14 ч., 16-18 ч. и петък - 12 18 ч. в библиотеката на Центъра по кореистика (бул. Тодор Александров №79, тел. 02 829 37 85, вътр. 119) в периода между 4.01. и 15.01.2016 г. При попълване на документите са необходими две паспортни снимка (3х4 см).

 

Такса за участие: 30 лева

 

Забележка: Не е задължително формулярите да се подават лично.

 

Дата на обявяване на резултатите: 21 април 2016 г.

 

За повече информация: http://www.topik.go.kr

 

 

 

 

 

THE 45th TEST OF PROFICIENCY IN KOREAN (S -TOPIK)

 

 

NOTICE FOR THE 45th TEST OF PROFICIENCY IN KOREAN ( S-TOPIK),

Institute Sejong - Sofia, Embassy of Republic of Korea, Sofia University

 

 

1. TEST DATE : MARCH 19, 2016 (Saturday) 9:30~16:00

 TOPIK I: 9:30 - 11:10
 TOPIK II: 12:30 - 14:20, 14:50 - 16:00 

 

2. TEST LOCATION: Sofia University, Center for Korean Studies

Address: 1303 Sofia, 79 Todor Aleksandrov Blvd., Center for Eastern Languages and Studies, Center for Korean Studies, Tel. +359 2 829 37 85 (119)

 

Difficulty

Section

Subject

Entrance

Exam Start

Exam Ends

Remarks

TOPIK I

1st Section

Listening/Reading

09:10

09:30

11:10

100 min

TOPIK II

1st Section

Listening /Writing

12:10

12:30

14:20

110 min

2nd Section

Reading

14:40

14:50

16:00

70 min

 

 

3. APPLICATION FEE: $ 17 (30 leva)

 

4. APPLICATION PERIOD: January 4th, 2016January 15th, 2016 - Monday – 12 – 14, 16 - 18, Friday - 12 - 18.

 

LOCATION: Sofia University, Center for Korean Studies

Address: 1303 Sofia, 79 Todor Aleksandrov Blvd., Center for Eastern Languages and Studies, Center for Korean Studies, Tel. +359 2 829 37 85 (119)

 

5. RESULT NOTICE : April 21st, 2016 

 

6. FURTHER INFORMATION: http://www.topik.go.kr

 

 

 

 

СУ „Св. Кл. Охридски”

Катедра „Кореистика”

Център по Кореистика    

          

 

Специализиран семинар на тема: ”Корея през нашите очи”

11 декември 2015

Място на провеждане: 138 СОУ „Проф. В. Златарски“

 

 

ПРОГРАМА

 

9.00 – 9.30

Откриване – проф. дфн Александър Федотов

Приветствие от Директора на 138 СОУ г-жа М. Кръстева; Консула на Република Корея в София г-жа Хан Суджин, г-жа Елена Томова – Редактор, Издателска къща „Анубис”

 

Първа сесия:

 

9.30-9.50 – Български учебници за Корея – г-жа Елена Томова, редактор, Издателска къща „Анубис”;

9.50-10.10 – Управлението на Президентите Пак в Република Корея.- проф. дфн Александър Федотов

10.10-10.30 – Евроазиатската обвързаност чрез погледа на Република Корея. - Ангел Орбецов - Директор на Дирекция „Азия, Австралия и Океания”, Министерство на Външните работи

10.30-11.00 - Корейската азбука Хангъл – традиционна и модерна. - проф. д-р Светла Къртева

11.00-11.30 -  Картини и истории от столицата Сеул. – доц. д-р Ким Со Йънг

11.30-12.00 - Динамиката на съвременната корейска литература. -  гл. ас. д-р Яница Иванова

12.00-12.30 - Игровият подход при изучаване на корейски език. – Николина Кирилова

12.30-13.00 - Икономическа и иновационно-технологическа динамика на Република Корея за периода 2010-2015 г. - проф. дфсн Нако Стефанов

13.30-14.00 - Пхенян през моите очи. – Бойко Павлов

 

Обедна почивка  14.00 – 14.30

 

14.30-16.00 Дискусионен клуб

Тема: Образът на Корея пред света

 

Подтеми:

 

1. Ролята на държавата в оформянето на корейското национално самосъзнание и в разпространението на корейската култура по света – гл. ас. д-р Ирина Сотирова

 2. Представянето на корейската кухня на световния пазар: Корейският национализъм в условията на глобализацията. - гл. ас. Мирослава Забуртова

3. Как южнокорейците представят себе си в учебните материали. - гл. ас. д-р Яна Манчева

4. Как Южна Корея се опитва да подобри националната си репутация. - гл. ас. д-р Райна Бенева 

 

 

 

 

Институт Седжонг (세종학당, Седжонг хактанг) е институция, учредена през 2007 г. от Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея с цел да осигури обучение и информация за хора, които желаят да изучават корейски език и култура. През юли 2013 г. е одобрено създаването на такъв институт и в България. Институтът е кръстен на четвъртия крал на династия Чосон (1392-1910), който създава корейската азбука през 1443. 

 

Курсовете за подготовка за S-TOPIK (한국어능력시험, изпит за определяне на ниво на владеене на корейски език) ще се проведат в 8 учебни седмици в периода 9 януари - 27 февруари 2016 г. и ще се водят от дългогодишни преподаватели от катедра Кореистика към СУ "Св. Климент Охридски".

 

1.Подготовка за S-TOPIK I (32 уч. часа по 45 мин.) – събота – 10-14 ч., четвъртък – 18-21 ч.

2.Подготовка за S-TOPIK II (32 уч. часа по 45 мин.) – събота – 10-14 ч., понеделник – 18-21 ч.

 

Цени на курсовете - 160 лв.

Курсовете ще се състоят при наличие на минимум 8 желаещи за група.

 

Подаването на заявки за участие в курсовете ще се състои между 7.12. и 10.12.2015 г. на sejong.sofia@gmail.com. Електронната заявка ще може да бъде изтеглена от настоящата страница в посочения период. Потвърждение за участие в курса кандидатите ще получат на 11.12.2015 г. Таксата за участие в курсовете ще се внася на 12.12. и 13.12.2015 г.
 
Адрес:                                                                                                Контакти:
Бул. Цариградско шосе 125, бл. 2, ст. 118                              sejong.sofia@gmail.com
София 1113

 

 

 

 

Институт Седжонг (세종학당, Седжонг хактанг) е институция, учредена през 2007 г. от Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея с цел да осигури обучение и информация за хора, които желаят да изучават корейски език и култура. През юли 2013 г. е одобрено създаването на такъв институт и в България. Институтът е кръстен на четвъртия крал на династия Чосон (1392-1910), който създава корейската азбука през 1443 г.

 

Курсовете ще се провеждат в 15 учебни седмици в периода септември – декември 2015 г. и ще се водят от дългогодишни преподаватели от катедра Кореистика към СУ „Св. Климент Охридски“.

 

1. Корейски език – ниво 1А (учебник 세종한국어 1) – (60 уч. часа по 45 мин.) – събота – 10-14 ч.

2. Корейски език – ниво 1В (учебник 세종한국어 2) – (60 уч. ч.) – събота – 10-14 ч.

3. Корейски език – ниво 2А (учебник 세종한국어 3) – (60 уч. ч.) – събота – 10-14 ч.

4. Корейски език – ниво 2В (учебник 세종한국어 4) – (60 уч. ч.) – събота – 10-14 ч., вторник – 18-21 ч.

5. Корейски език – ниво 3А (учебник 세종한국어 5) – (60 уч. ч.) – понеделник – 18-21 ч.

 

Цени на курсовете – 210 лв.

В таксата за курсовете по корейски език е включен и учебник.

Местата са ограничени.

 

Подаването на заявки за участие в курсовете ще се състои между 24.08. и 28.08.2015 г. на sejong.sofia@gmail.com. Електронната заявка ще може да бъде изтеглена от настоящата страница в посочения период. Тъй като местата са ограничени, потвърждение за участие в курса кандидатите ще получат до 31.08.2015 г. Таксата за участие в курсовете ще се внася между 3.09. и 5.09.2015 г.

 

Адрес: 

Бул. Цариградско шосе 125, бл. 2, ст. 118 

София 1113

 

Контакти:

sejong.sofia@gmail.com

 

 

 

 

Сертификатите от изпита за определяне на ниво на владеене на корейски език S-TOPIK 39 могат да бъдат взети от библиотеката по кореистика всеки вторник между 12 и 14 ч. до края на месец юни.

 

 

 

 

Скъпи приятели,

 

за втори път имаме удоволствието да Ви поканим на деня на корейската култура, на който тази година с радост отбелязваме и 20 години специалност "Кореистика" в Софийски Университет "Св. Климент Охридски".

 

И този път Ви очакват най-различни забавления:

 

Театрална част: - Драматизация на корейската приказка „Чунхянг”

- Танц с ветрила

- Представление на Самулнори

- K-поп танц

 

Уъркшоп: - Калиграфия

- Медъп (традиционни корейски възли)

- Самулнори (традиционни музикални инструменти)

- Традиционни корейски игри (ют, чегичаги и др.)

- Оригами

- Пробване на ханбок

- Караоке и др.

 

Потопете се в света на корейските традиции и обичаи.

 

Очакваме Ви!

 

Дата: 07 юни 2015

Час: от 11:30 до 17:00

Място: Център за източни езици и култури, булевард „Тодор Александров“ 79, 1303 София, на входа на метростанция "Опълченска"

 

 

 

 

Софийски Университет “Св. Климент Охридски”,

Столична библиотека

и Институтът за преводна дейност в Корея

 

обявяват

 

КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ

върху книгата Кокошката беглец от Хуан Сънми

 

 

Есетата трябва да бъдат написани на български език, без ограничения в страниците.

 

ПЪРВА НАГРАДА: (1) лаптоп

ВТОРА НАГРАДА: (4) смартфон

ТРЕТА НАГРАДА: (7) Външен хард диск

 

Регистрация за участие: Библиотека на Центъра по Кореистика, бул. “Тодор Александров” 79

При регистрация всеки, който желае да участва, ще получи екземпляр от книгата срещу 10 лева. При подаване на есето депозитът ще бъде върнат.

 

Срок за регистрация:

08.05 16:00 ~ 18:00ч.

09.05 14:00 ~ 16:00ч.

 

Условиe за участие: Авторите да са български граждани

 

Есетата се приемат до 29 май 2015 на e-mail: koreacornerbg@gmail.com или на адрес: Столична библиотека - София,

пл. „Славейков“No 4, ет.4, ст. 412, придружени от три имена, телефон и e-mail за връзка с автора.

Дванайсет от тях ще бъдат наградени на 05 юни 2015

 

 

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!

 

За допълнителна информация : Боряна Янкова, тел. 02 8015 950

 

 

 

 

На 24 април 2015 г. (петък) в Центъра по кореистика ще се проведе Международна конференция на тема: Decolonization and Development of the Society (Comparative Analysis of Bulgaria and Korea). Официалното откриване ще се състои в зала 111 на Центъра по кореистика от 9.30 ч.

 

Програма на конференцията

 

 

 

 

На 21 март 2015 г. в Центъра по кореистика за пети път в България се проведе изпитът за определяне на ниво на владеене на корейски език S-TOPIK. Резултатите ще бъдат обявени на 6 май 2015 г. на официалния сайт на TOPIK.

 

 

 

 

КОРЕЯ ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ

 

КОНКУРС  ЗА ЕСЕ

 

 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

 

1.  Право на участие

 Право на участие имат всички без възрастови ограничения

 

2. Условия за участие

2.1.  Есето да е написано на български език, шрифт Times New Roman 12.

2.2.  Обемът на есето  да бъде до 5 страници.

2.3.  Творбите трябва да са придружени със следната информация - трите имена на участника, телефон и електронен адрес за обратна връзка

2.4.  Участниците да гарантират, че са носители на авторските права

2.5.  Всеки участник може да участва само с едно есе. На всеки участник ще бъде изпратено потвърждение на електронния  адрес за постъпването на творбата.

2.6.  Журито си запазва правото да да не допуска до конкурса есета, които не отговарят на темата, както и есета с липсваща информация за участника

 

3.  Награди

3.1. Журито ще отличи трима от участниците и ще бъдат връчени следните награди:

- Награда от посланика на Република Корея в България Н.ПР. Шин Менг-хо - таблет

- Награда от директора на Столична библиотека г-жа Юлия Цинзова -

- Поощрителна награда -

3.2. В състава на журито са включени представители на посолството на Република Корея, на Столична библиотека, преподавател от Седжонг Институт и преподавател от Катедра „Кореистика” към СУ „Св. Климент Охридски”.

 

4. Срок за изпращане

Материалите за участие в конкурса „Корея през моите очи” се приемат на адрес  - София 1000, пл. „Славейков”, №4, „Корейски кът” ет.4, ст.412 до 17.30 часа на 10 март 2015 година или на email koreacornerbg@gmail.com до 24:00 на 10 март 2015 година.

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 16.03.2015 г. на  страница на Столична библиотека www.libsofia.bg  и на страницата на Посолството на Република Корея, а награждаването ще се състои на 19 март.

 

Наградите ще бъдат връчени от Н.ПР. Шин Менг-хо посланик на Република Корея в България и г-жа Юлия Цинзова директор на Столична библиотека на официалното откриване на Корейския кът на 19 март 2015 година.

 

На разположение на участниците в конкурса е информация за Корея, която могат да намерят в новооткрития Корейски кът в Столичната библиотека. Там всеки може да разгледа книги, списания, филми, албуми, музика и всякакви материали, свързани с Корея.

                                                                              

За допълнителна информация :

Боряна Янкова, тел. 02 8015 947,

Мариета Георгиева - GSM  0888 087 147

Информация за Корейския кът в Столичната библиотека:

http://www.libsofia.bg/page/posts/korejski-kt-v-stolichna-biblioteka-614.php

 

 

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!

  

 

 

 

 КУРСОВЕ ПО КОРЕЙСКИ ЕЗИК

 

 

Институт Седжонг (세종학당, Седжонг хактанг) е институция, учредена през 2007 г. от Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея с цел да осигури обучение и информация за хора, които желаят да изучават корейски език и култура. През юли 2013