Библиотека

 

Библиотеката по кореистика съхранява около 3000 тома с монографии, сборници със статии и списания, които са на разположение на студентите и преподавателите. 

В библиотеката могат да се ползват и всички книги, издадени от специалността, сред които преводи на корейска литература и корейски изследвания на български, монографии и научни сборници, сборници с доклади от конференции, които се провеждат от самото създаване на тази специалност в България.

 

 

Работно време на библиотеката по време на сесията

(10 юни - 5 юли 2024 г.) 

 

Вторник: 11.00 - 13.00 ч.

 

 

Книги, издадени в специалност Кореистика

 

 

- Антология Корейски разкази ХХ век. Превод: Со Йънг Ким, Яница Иванова. С.: Изток-Запад, 2017.

- Аран, защо? Ким Йонха. Превод: Ирина Сотирова. С.: Алтера, 2021.

- Българско-корейски разговорник. Ким Со-Йънг. С.: Ексел-М, 2000. 

- Взаимоотношения между социално-политическата обстановка и творческата дейност в периода на Османската и Японската окупация на България и Корея. Международна научна конференция. Редактори: Александър Федотов, Ким Со-Йънг. С.: Камея, 2012, (на български, английски и корейски език).

- Взаимоотношенията между България и Корея след Втората световна война (архивни документи). Съвместен уъркшоп по кореистика 2012. Редактор: Ким Со-Йънг. С.: Камея, 2012, (на английски и корейски език).

- Втори национален симпозиум по кореистика. Чой Куон-Джин. С.: Шамбала, 1997. 

- Герои на нашето време. И Мун-Йол. Превод: Ким Со-Йънг, Яница Иванова. С.: СЕМА РШ, 2003. 

- Гъмосинхуа. Гим Си-съп. Превод: Чой Куон-Джин, София Катърова. С.: СЕМА РШ, 2003. 

- Дзен поезия от Корея. Съставителство и превод: Людмила Атанасова. С.: Изток-Запад, 2009.

- Духът на пролетта. Любовта в класическата корейска поезия. Александър Федотов. С.: Камея, 2018.

- ECTS в специалността КОРЕИСТИКА в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2006. 

- Източна Европа и Източна Азия: исторически опит и системи. Международна научна конференция. С., 2011, (на български, английски и корейски език).

- Искам да попитам луната. Александър Федотов. С.: Камея, 2008.

- История на класическата корейска литература. Александър Федотов. С.: Университетство издателство “Св. Климент Охридски”, 2006. 

- История на корейската класическа литература. Ко Мисук, Чонг Мин, Чонг Пьонгсол. Превод: Ким Со Йънг, Чой Куон Джин. С.: Изток-Запад, 2009.

- История на Корея (от династия Чосон до наши дни). Светлана Иванова. С.: Ексел-М, 1998. 

- История на Корея (от древността до династия Корьо). Александър Федотов. С.: Ексел-М, 1998. 

- История на съвременната корейска литература. Яница Иванова. С.: Университетство издателство “Св. Климент Охридски”, 2007.

- Истории и легенди за Трите корейски царства. Ирьон. Превод: Ирина Сотирова. С.: Контекст, 2019. 

- Кака Понсуни. Кон Джи Йон. Превод: Ким Со Йънг, Ирина Сотирова. С.: Изток-Запад, 2006. 

- Класическа корейска поезия. Превод и съставителство: Александър Федотов. С.: Ексел-М, 2001.

- Кокошката беглец. Хуан Сънми. Превод: Со Йънг Ким. С.: Изток-Запад, 2014.

- Конфуцианският отшелник. Александър Федотов. С.: Симолини, 2012.

- Корейска и алтайска митология. Александър Федотов. С.: Ексел-М, 1999. 

- Корейска морфология. Чой Куон-Джин. С.: Университетство издателство “Св. Климент Охридски”, 1998. 

- Корейска поезия от началото на ХХ в. Антология. Превод: Со Йънг Ким, Яница Иванова. С.: "Изток-Запад", 2015.

- Корейски език I. Со Йънг Ким, Куон Джин Чой. С.: Изток-Запад, 2010.

- Корейски народни приказки. Чой Куон-Джин. С.: NKIA, 1998. 

- Корейски пословици. Съставител: Ким Со Йънг. С.: Изток-Запад, 2009.

- Корейски приказки. Превод и подбор: Анета Димитрова, Ирина Узунова, Ралица Манолова, Павлина Плачкова. С.: Изток-Запад, 2020.

- Корейски синтаксис. Спас Рангелов. С.: Ексел-М, 1998. 

- Корейско-алтайски лексически паралели. Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2000. 

- Корейско-български политически форум 2010. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Симолини, 2011.

- Корейско-български речник на лингвистичните термини. Светла Къртев-Данчева. С.: Ексел-М, 2001. 

- Корейско-български учебен речник. Чой Куон-Джин. С.: Ексел-М, 1999. 

- Корея. Александър Федотов. С.: Шамбала, 1997. 

- Корея. Александър Федотов. С.: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013.

- Корея. Традиции и съвременност. Съставители: Александър Федотов, Чой Куон Джин. С.: Шамбала, 1996.

- Корея в периода след освобождението от японското владичество до края на Корейската война (1945-1953). Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева, Со Йънг Ким, Че Кьо Чин, Яница Иванова. С.: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2014.

- Корея и Азия. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Камея, 2010.

- Корея: език, култура и икономика. Съставител: Ким Со Йънг. С.: Изток-Запад, 2011, (на корейски език).

- Корея през нашите очи. Студентски семинар. Федотов, Александър, Къртева-Данчева, Светла, Иванова, Яница, ред. С.:, Камея, 2015.

- Корея – сърцето на Азия. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Университетство издателство “Св. Климент Охридски”, 2007. 

- Космосът на водната капка. Съвременна корейска поезия. Превод: Бойко Павлов, Спас Рангелов, Чой Куон-Джин. С.: Шамбала, 1998. 

- Кратка история на корейското езикознание. Светла Къртева-Данчева. С.: Шамбала, 1997. 

- Кратък речник на основните корейски йероглифи. Чой Куон-Джин. С.: Университетство издателство “Св. Климент Охридски”, 2002. 

- Личните местоимения в корейския език. Ким Со-Йънг. С.: Шамбала, 1995. 

- Луна, бамбук и огледало - изтоковедски изследвания. Юбилеен сборник по случай 60-годишнината на проф. дфн Александър Федотов. С.: Циек, 2016.

- Луна в кладенец (Увод в корейското литературознание). Александър Федотов. С.: Шамбала, 1997.

- Любезният към всички Канг Минхо. Ли Кихо. Превод: Со Йънг Ким, Лъчезара Ценова, Ралица Стоянова. С.: Изток-Запад, 2021.

- Магистърски учебен план в специалност Кореистика (Master’s Degree Programs in Korean Studies). Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2002.

- Малката топка, хвърлена от джуджето. Джо Се-Хи. Превод: Чой Куон-Джин, Бойко Павлов. С.: СЕМА РШ, 2000. 

- Мандала. Ким Сонг Донг. Превод: Чой Куон-Джин, Людмила Атанасова. С.: СЕМА РШ, 2005. 

- Митът за Тангун и формирането на корейската национална идентичност. Ирина Сотирова. С.: Контекст, 2016.

- Модели на слово- и формообразуването в корейския език. Светла Къртева-Данчева, Чой Куон-Джин. С.: Шамбала, 1997. 

- Морска котка. Ким Джу-Йонг. Превод: Ким Со-Йънг, Яница Иванова. С.: СЕМА РШ, 2006. 

- Общество, икономика и култура в България и Корея след Освобождението. Международна научна конференция. Редактори: Александър Федотов, Ким Со-Йънг. С.: Камея, 2013, (на английски и корейски език).

- Означаване на говорещия и слушащия в български и корейски. Ким Со-Йънг. С.: Университетство издателство “Св. Климент Охридски”, 1998. 

- Откриваме Корея. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Камея, 2010.

- Памет за България и Корейската война (1950-1953). Александър Федотов, Со Йънг Ким, Светла Къртева-Данчева. С.: Изток-Запад, 2016.

- Практическа корейска граматика. 1. Куон Джин Чой, Кьон Ок Сонг, Со Йънг Ким. С.: Изток-Запад, 2016.

- Практическа корейска граматика. 2. Куон Джин Чой, Кьон Ок Сонг, Со Йънг Ким. С.: Изток-Запад, 2017.

- Практическа корейска граматика. 3. Куон Джин Чой, Кьон Ок Сонг, Со Йънг Ким. С.: Изток-Запад, 2019.

- Практически корейски език (основен курс). Ким Со-Йънг, Чой Куон-Джин. С.: СЕМА РШ, 2001. 

- Практически корейски език (средно ниво). Ким Со-Йънг, Чой Куон-Джин. С.: Изток-Запад, 2006. 

- Привет от Корея. Чой Куон-Джин, Людмила Атанасова. С.: Ексел-М, 1999. 

- Процес на формиране на съвременната корейска поезия. Яница Иванова. С.: Изток-Запад, 2016.

- Първи национален симпозиум по кореистика. Съставители: Александър Федотов, Чой Куон-Джин. С.: Шамбала, 1996. 

- Разговор с непознат. Четири разказа. Ън Хикьон. Превод: Яница Иванова, Ким Со Йънг. С.: Изток-Запад, 2014.

- Раздвоение. Янг Куиджа. Превод: Со Йънг Ким. С.: Изток-Запад, 2011.

- Ролята на учените в културния и политическия живот на традиционна Корея. Яна Манчева. С.: Метеор, 2016.

- Сборник упражнения по корейски език. Светла Къртева-Данчева. С.: Университетство издателство “Св. Климент Охридски”, 1998. 

- Сино-корейска йероглифика I. Ирина Сотирова, Яна Манчева. София, 2020.

- Спомените на една корейска принцеса. Хонг Хекьонг, Чонг Пьонгсол. Превод: Со Йънг Ким, Яница Иванова. С.: Изток-Запад, 2020.

- Страните от Източна Азия и светът - взаимоотношения и взаимодействия. Национална научна конференция с международно участие 2012. С.: Камея, 2013.

- Студии по кореистика. Книга 1. Съставител: Чой Куон-Джин. С.: Университетство издателство “Св. Климент Охридски”, 1998. 

- Студии по кореистика. Книга 2. Съставител: Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 1999. 

- Студии по кореистика. Книга 3. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2000. 

- Студии по кореистика. Книга 4. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2001. 

- Студии по кореистика. Книга 5. Съставители: Александър Федотов, Яница Иванова, Чой Куон-Джин. С.: Ексел-М, 2001. 

- Студии по кореистика. Книга 6. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2002. 

- Студии по кореистика. Книга 7. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2003. 

- Студии по кореистика. Книга 8. Съставител: Чой Куон-Джин. С.: СЕМА РШ, 2005, (на корейски език). 

- Студии по кореистика. Книга 9. Съставител: Ким Со Йънг. С.: СЕМА РШ, 2008, (на корейски език).

- Термините за кръвно родство в корейски и в алтайските езици. Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2000. 

- Традиционна корейска култура. Александър Федотов. С.: Ексел-М, 1999. 

- Упрекът на тигъра. (Алегорията в средновековната корейска проза). Александър Федотов. С.: Камея, 2015.

- Усмивката на Буда – будистки мотиви в класическата корейска поезия. Александър Федотов. С.: Захари Стоянов, 2001. 

- Утринна свежест в кадър. Традиционното в съвременното корейско кино. Съставители: Александър Федотов, Андроника Мартонова, Владимир Игнатовски. С.: Университетство издателство “Св. Климент Охридски”, Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов”, 2005. 

- Учебна тетрадка по йероглифи за обучение по корейски език. Чой Куон-Джин. С.: Ексел-М, 1999. 

- Фонология на корейския език. Чой Куон-Джин. С.: Шамбала, 1995. 

- Формиране на кулинарния вкуус в Република Корея. Мирослава Забуртова. С.: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2020.

- Червеното и синьото ветрило – корейски народни приказки. Ким Со-Йънг. С.: СЕМА РШ, 2000. 

- Чертата – щрихи от съвременната корейска поезия. Чой Куон-Джин. С.: Ексел-М, 2000. 

- Шаманката от картината. Чой Куон-Джин. С.: Ексел-М, 2000. 

- Шиджо – класическа корейска поезия. Чой Куон-Джин, Людмила Атанасова. С.: Ексел-М, 2000. 

- Юбилеен сборник. 10 години специалност Кореистика в Софийския Университет "Свети Климент Охридски". Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2005. 

- Юбилеен сборник. 5 години Център по Кореистика в Софийския Университет "Свети Климент Охридски". Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Камея, 2008.

- K-Drum Janggu. Basic Course in Samulnori for Foreigners. Soyoung Kim, Suhwan No. Pagijong Press Inc., 2020.

- Korea as Crossroads of Asia. National Conference on Korean Studies. Ed.: Prof. Dr. Habil. Alexander Fedotoff, Prof. Dr. Svetla Karteva-Dancheva. Sofia, 2012.

- Korea - From Traditions to Modernity.  Proceedings of the European Conference on Korean Studies. Fedotoff, Alexander, Karteva-Dancheva, Svetla, ed. Sofia, Kamea, 2013.

- Korean Historical and Cultural Trends. International Conference on Korean Studies. Fedotoff, Alexander, Kim, So Young, ed. Sofia, St. Kliment Ohridski University Press, 2016.

- Making the Grade – a Handbook of Teaching Korean Language and Culture. Александър Федотов, Чой Куон-Джин, Тодор Шопов. С.: Eксел-М, 1997. 

- Outlining the Korean Society. International Jubilee Conference on Korean Studies Dedicated to the 20-th Anniversary of the Korean Studies Program in Sofia University "St. Kliment Ohridski". Fedotoff, Alexander, Karteva-Dancheva, Svetla, ed. Sofia, Kamea, 2015.

- Proceedings of the Second National Symposium on Korean Studies. Съставител: Чой Куон Джин. С.: Шамбала, 1997.

- The Plum Blossom. Съставители: Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева. С.: Ексел-М, 2004. 

- The Pyramid of Higher Education. Exploring Doctoral Studies in Korean Language and Culture. Александър Федотов, Светла Къртева-Данчева, Тодор Шопов. София.: Ексел-М, 2004.

- Understanding Literature and Culture. Александър Федотов, Тодор Шопов. С.: Ексел-М, 2001. 

- Research and Development of Standard Curriculum for Korean Language Education in Eastern Europe. Юн Хи-Уон, Чой Куон-Джин. С.: СЕМА РШ, 2003. (на корейски език, 동유럽지역의 한국어 교육과정 표준화 연구)