Специалност

 

Специалност Кореистика е открита през 1995 г. и предлага три образователно-квалификационни степени – бакалавърска, магистърска и докторска.

През периода 1992-1994 г. корейски език в Софийския университет се преподава от Чой Куон Джин от Република Корея. Има много желаещи, включително и преподаватели от Факултета по класически и нови филологии към СУ, които посещават тези курсове. Най-привлекателното за студентите и преподавателите в тези курсове е, че те имат възможност да научат не само още един източен език, но могат и да се запознаят с корейската култура, история и литература като цяло.  Прочети повече...
 

Център

 

Центърът по кореистика е открит през 2003 г. Той е построен по проект на специалността към СУ “Св. Климент Охридски” с финансовата подкрепа на Корейското правителство и KOICA (Korea International Cooperation Agency), като е уникален не само за България, но и за Източна Европа като цяло. Прочети повече...

 

Библиотека

 

Библиотеката по кореистика съхранява около 3000 тома с монографии, сборници със статии и списания, които са на разположение на студентите и преподавателите. 

В библиотеката могат да се ползват и всички книги, издадени от специалността, сред които преводи на корейска литература и корейски изследвания на български, монографии и научни сборници, сборници с доклади от конференции, които се провеждат всяка година от самото създаване на тази специалност в България. Прочети повече...

  

Катедра

 

През пролетта на 2010 г. с решение на Академическия съвет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” специалност Кореистика се обособява като самостоятелна катедра. В нея преподават седем щатни преподаватели (двама от които хабилитирани), един гост-лектор от Република Корея, като някои дисциплини се водят от хонорувани преподаватели, включително докторанти кореисти. За повече информация виж сайта на СУ - http://www.uni-sofia.bg

 

Преподаватели